De stad kreeg veel aandacht en bekijks (van vooral de open source community) omdat het een van de eerste grote steden was die volledig over zou stappen naar Linux en OpenOffice (later Libre Office). Dit verliep echter niet zonder slag of stoot. De gemeente kreeg te maken met gebruikers die niet blij waren met de overstap en software die alleen beschikbaar was voor Windows.

Van de 800 verschillende softwarepakketten werkten er 400 niet onder Linux en voor vele anderen moest er veel worden aangepast. "We hebben de afgelopen 15 jaar veel moeite gestoken in het onafhankelijk worden van Microsoft en veel tijd en geld gestoken in het vinden of bouwen van workarounds, maar uiteindelijk hebben we gefaald," zegt Anne Hübner in een interview met The Register.

De organisatie moest veel onderdelen en softwarepakketten zelf ontwikkelen omdat deze simpelweg niet beschikbaar waren voor Linux. Daarnaast had het te maken met andere bedrijven en steden waarmee moeilijk gecommuniceerd kon worden. München overwoog al langer om terug te gaan naar Windows, maar stelde dit keer op keer uit. De gemeenteraad en personeelsraad hebben nu een knoop doorgehakt en besloten te migreren naar Windows 10.

Op de volgende pagina: Lost switchen naar Windows 10 alle problemen op?

Terug naar Windows (10) een goed idee?

Niet iedereen is overigens blij dat er nu weer voor Windows wordt gekozen en sommigen denken zelfs dat het een politiek spelletje is. "Sowieso is niemand in de open source community blij dat deze beslissing is genomen", aldus Peter Ganten, CEO van Univention in Bremen.

"De stad zal nu decennia en miljoenen euro aan mankracht moeten uitgeven aan migratiekosten (zoals het eerder deed met de migratie naar LiMux) terwijl we nu juist zijn aangekomen in een tijdperk waarin client-besturingssystemen steeds minder belangrijk worden en bedrijven investeren in platformneutrale applicaties."

"De gemeenteraad heeft nu slechts een beslissing uitgevoerd die het al lang geleden heeft gemaakt", zegt Ganten.

Matthias Kirschner, president van de Free Software Foundation van Berlijn zegt overigens dat er nooit is onderzocht waar gebruikers precies ontevreden over zijn. Het zou aan de LiMux-client zelf kunnen liggen, misschien was het juist het migratietraject of slechte ondersteuning.

Verschillende gebruikers opperen zelfs dat de organisatie last zal hebben gehad van gebruikers die het systeem nooit een kans wilden geven en alleen maar klagen om het klagen, zogenaamde "passieve rebellen".

De groene partij laat overigens weten liever te willen gaan voor een mix tussen Linux en Windows, en Microsofts systeem alleen inzetten op plekken waar dat echt nodig is "Dat is veiliger en goedkoper," aldus Florian Roth.

Er is overigens nog geen beslissing gemaakt over het switchen naar Microsoft Office of het blijven gebruiken van Libre Office.