Dat is bepaald (pdf) in een hoger beroep van Microsoft tegen een eerder vonnis in een al 7 jaar lopend patentzaak die is aangespannen door het Franse telecommunicatiebedrijf Alcatal-Lucent. Wél is gesteld dat Microsoft inbreuk maakt op het zogeheten 'Day'-patent, zoals een lagere rechter eerder vonniste. Bewijs ontbreekt echter om een boete van 358 miljoen dollar te geven, oordeelt de rechter.

De lagere rechter moet nu opnieuw berekenen hoeveel schadevergoeding het Franse telecommunicatiebedrijf Alcatal-Lucent krijgt. Het 'Day'-patent heeft betrekking op een manier van informatie invoeren zonder een keyboard te gebruiken. Volgens Alcatal zitten er technieken in Microsoft Money, Windows Mobile en de kalender-functie in Microsoft Outlook die inbreuk maken op het patent.

Veel te hoog

Alcatel-Lucent claimt dat het recht heeft op 8 procent van de omzet die Microsoft met de inbreukmakende software gemaakt heeft, een bedrag van 358 miljoen dollar. Microsoft vindt dat bedrag echter veel te hoog, en wil schikken voor 6,5 miljoen dollar. Ook de rechter vindt het geclaimde bedrag van Alcatel veel te hoog en vonnist dat het "het gedeelte van de winst dat is gemaakt met de inbreukmakende functies buitengewoon klein is".

Zowel Microsoft als Alcatel-Lucent is tevreden met het vonnis. Microsoft hoopt dat de de hoogte van de schadevergoeding fors naar beneden wordt gehaald. Alcatel is blij dat de rechter heeft bevestigd dat er inbreuk is gemaakt op het 'Day'-patent.

Dell en Gateway

De huidige zaak is onderdeel van een al lang lopend patentproces dat Alcatel-Lucent in 2002 aanspande. Een aantal patentclaims van de Fransen werd verworpen. Naast Microsoft zitten ook computerbouwers Dell en Gateway Computer in het beklaagdenbankje, omdat zij potentieel inbreukmakende software van Microsoft meeleverden met hun systemen. Zij maken volgens de rechter zelf geen inbreuk op het patent.