De maatregel moet de concurrentie op de softwaremarkt stimuleren. Bovendien hoopt de overheid op deze manier de samenwerking tussen bijvoorbeeld onderzoeksinstellingen en marktpartijen een impuls te geven.

Met de maatregel komt een einde aan een situatie waarbij open source software buiten spel werd gezet. Veel aanbestedingen vroegen nadrukkelijk om software van één leverancier, bijvoorbeeld Microsoft. In praktijk hebben Microsoft en Novell daarom in Hongarije praktisch de volledige publieke markt in handen.

Hongarije organiseert jaarlijks één centrale aanbesteding voor zijn IT-projecten waarbij zo'n 40 miljoen euro wordt besteed. De helft daarvan zal voortaan gegarandeerd worden besteed aan open source producten.

Critici waarschuwen voor al te veel optimisme. De regels eisen dat het bedrag van 20 miljoen euro wordt uitgeven aan software. De opleidingskosten van het personeel en eindgebruikers vallen buiten de regeling, en na jaren van Microsoft-dominantie is juist daar grote behoefte aan.

Bron: Techworld