Het Hooggerechtshof (Supreme Court), het hoogste gerechtshof in de Verenigde Staten, heeft bepaald dat de aanvraag van een patent ongeldig is. Patentaanvragers Bernard Bilski and Rand Warsaw hebben die afwijzing eerder al gekregen in het vonnis van een lagere rechter.

Via de rechter

De mathematische formule van Bilski en Warsaw om de risico's van schommelingen in energieprijzen op te vangen, is in 2000 afgewezen door het Amerikaanse patentbureau USPTO. Daarop hebben de twee de USPTO aangeklaagd om hun aanvraag via de rechter gehonoreerd te krijgen.

Verwacht en gehoopt werd dat de rechtszaak tot een algemeen oordeel over de geldigheid van softwarepatenten zou leiden. De Free Software Foundation en Linux-leverancier Red Hat hebben het gerechtshof eerder al gevraagd álle softwarepatenten direct ongeldig te verklaren.

Beschermen uitvinders

Toch heeft het Hof geen uitspraken gedaan die buiten de scope valt van de zaak van Bilski en Warsaw. In het vonnis (pdf) erkennen de rechters dat er een moeizame balans is tussen het beschermen van uitvinders en het voorkomen dat voor de hand liggende methodes gekaapt worden met patenten. Maar: "Niets in deze opinie moet worden gelezen als een oordeel over waar deze balans moet liggen."

In deze zaak spreekt het Hooggerechtshof aan de ene kant over de "onpatenteerbaarheid van abstracte ideeën", maar weerlegt het daarnaast dat een gepatenteerde uitvinding een "machine of een transformatie" moet betreffen. Patenten mogen dus wel degelijk slaan op methodes, abstracte ideeën en ook software. Hierdoor verwachten experts niet dat de uitspraak iets zal veranderen aan de geldigheid van omstreden abstracte patenten, die alleen een bepaalde methode beschrijven.

Amazon

Een van de meest controversiële softwarepatenten is het 1-Click patent van Amazon. Die beschrijft een methode waarbij consumenten met 1 muisklik een aankoop kunnen doen, nadat ze eerder betaal- en bezorggegevens hebben ingevoerd. Critici stellen dat het patent veel te algemeen is en concurrentie op de e-commercemarkt onmogelijk maakt, maar het patent blijft keer op keer voor de rechter overeind.