The FOSSology Project valt zelf onder GPL v2, en scant direct de code van software om vast te stellen welke licenties van toepassing zijn. De website is nu een maand in de lucht, maar HP heeft het project afgelopen vrijdag officieel geopend. Het begon volgens de website als een intern HP initiatief voor de eigen ict-omgeving. "We hadden een tool nodig die snel en nauwkeurig kan weergeven hoe een willekeurige open source project gelicenseerd is," staat op de website FOSSology. "In plaats dat het zich baseert op websites en documentatie moet deze tool alle open source code intelligent kunnen analyseren."

Dat is vooral belangrijk voor ontwikkelaars en systeembeheerders die zelf componenten toevoegen en aanpassen aan open source pakketten. Sommige licenties kunnen bepalen dat componenten waaraan geld wordt verdiend in het publieke bestel gebracht moeten worden.

Online staan modules voor licentieanalyse, identificatie van MIME Types en het uitpakken van metadata. Op den duur moet deze FOSS-tracker een algemene beheeromgeving worden voor open source pakketten, met patchnotificatie en berichten over hergebruik van code. Wel waarschuwen de projectbeheerders dat resultaten van FOSSology geen juridisch gewicht in de schaal legt. "De resultaten van de analyse zitten meestal in de goede hoek, maar ze dragen geen authoriteit," schrijven ze. "Kortom: wij zijn geen advocaten. De software doet zijn best, maar laat juridische beslissingen over aan uw advocaat."

HP heeft daarmee niet de eerste licentietracker, bedrijven als Black Duck Software hebben al soortgelijke, maar commerciële, pakketten op de markt. De CEO van Black Duck, Doug Levin, lijkt echter niet in te zitten over de concurrentie van HP en laat op zijn blog weten blij te zijn met de stap van HP. Bron: Techworld