Dat meldt een ooggetuige op The Register. IBM werd bij een paneldiscussie over bijdragen aan de gemeenschap aangewezen als het prototype van grote bedrijven die aan Linux meewerkten, niet zozeer om de kernel te verbeteren, maar om hun eigen doelen na te streven.

Dat werd beweerd door James Bottomley, een kernel maintainer en voorzitter van de technische adviesraad van de Linux Foundation. Hij zei dat IBM Linux in eerste instantie benaderde in de overtuiging dat het bedrijf belangrijke techniek in huis had die in Linux thuishoorde. Maar die technologieën zouden allereerst goed zijn geweest voor IBM, niet voor de kernel.

En IBM was het bij monde van Dan Frye eens met die uitspraak. “Zeker, we hebben een boel geleerd van die les.” Wel heeft IBM zijn leven gebeterd. Het bedrijf heeft volgens Frye intussen geleerd hoe het effectief kan werken in een gemeenschap.

Bron: Techworld