Dat beweert althans Novell, die IDC het onderzoek heeft laten uitvoeren onder 330 bedrijven wereldwijd, met elk meer dan honderd werknemers. Zo'n 65 procent van de bedrijven die Linux al in de omgeving hebben draaien geeft aan dat ze het het komende jaar minstens 10 procent meer Linux workloads gaan inzetten. 63 procent verwacht dat ook voor hun Linux desktops, al gaat het daar om zeer kleine absolute aantallen; Windows blijft gemeengoed op de client.

Bovendien geeft bijna de helft aan dat Linux binnen nu en vijf jaar het belangrijkste serverplatform wordt. Belangrijkste reden is volgens de respondenten kostenbesparing, iets waarmee Linux vaker in verband wordt gebracht.

Ook in dit onderzoek wordt snel duidelijk dat Windows Server nog niets te vrezen heeft. De verwachting van IDC is dat vooral bestaande Unix-workloads worden omgezet naar Linux. Reden is dat het respondenten vooral om de onderhoudskosten te doen is. Het feit dat Linux tegenwoordig niet alleen native kan draaien op x86, maar ook op mainframes is daarbij mooi meegenomen.

Meer in lijn met wat Novell graag ziet, is de nummer twee reden voor respondenten om meer op Linux over te stappen: verbeterde interoperabiliteit met Windows. Juist Novell heeft een uitgebreide interoperabiliteits-overeenkomst met Microsoft. Bron: Techworld