Webwereld zoekt de beste IT-architecten van Nederland. Uit de vele aanmeldingen heeft de jury tien finalisten geselecteerd, die de komende dagen elk in een interview worden belicht.

Van de Waal, van origine elektrotechnicus, werkt op allerhande vlakken van it-architectuur. "Maar het grootste project waar ik mee bezig ben, zijn de Duits-Nederlandse Windtunnels (DNW)." Met dat project sleepte hij in 2007 al voor zijn werkgever Imtech de ICT Architectuurprijs in de wacht. Dat betekent echter niet dat al het werk aan de systemen toen gedaan was.

"Het gaat nu verder, het project waar we die prijs voor gewonnen hebben, was de besturing voor de windtunnel zelf", legt Van de Waal uit. Voor DNW was dat meer een noodzakelijk kwaad. Zij verkopen de resultaten van experimenten die gehouden worden in de windtunnels. "We zijn nu de tools aan het maken waarmee die resultaten daadwerkelijk uitgerekend worden." Het gaat onder andere om rapporten, visualisaties en meetgegevens.

Bruggenbouwer

En dat is nodig, legt Van de Waal uit, omdat iedere windtunnel nog met zijn eigen systeem werkte, en dat is verre van efficiënt. "Ten eerste draaide het nog op oude computers. Ook OpenVMS werd nog gebruikt in bepaalde windtunnels", zegt Van de Waal. Daarom was het tijd om te moderniseren en alle windtunnels dezelfde systemen te laten gebruiken. "Qua schaalvoordelen is dat erg handig."

Een it-architect moet volgens Van de Waal "een brug vormen" tussen de klant die een idee of een visie heeft, en programmeurs die die droom werkelijkheid moeten maken. "De afstand tussen het concept van het idee, de programmeertaal en de daadwerkelijke implementatie is dusdanig groot, dat er iemand nodig is die die brugfunctie kan vervullen." Hetzelfde is nodig bij projecten in de bouw. Daar is ook een architect nodig die tussen de klant en de aannemer in zit om beide partijen nader tot elkaar te brengen.

Vergadercultuur

De brugfunctie komt goed tot zijn recht bij het windtunnelproject van de NDW. "Het is echt een gouden klant voor ons. De materie waar zij mee bezig zijn, spreekt mij heel erg aan. Aan de andere kant is het een klant die ons heel veel vrijheid geeft", aldus Van de Waal.

Dat is niet altijd het geval: "Vaak zitten we met klanten die denken dat ze weten waar ze het over hebben als ze het over software hebben. Maar het blijkt dat die kennis ze dan meer hindert dan dat ze er baat bij hebben." En dan kan de samenwerking wel wat averij oplopen. Vooral als er teveel mensen een idee over software hebben, waardoor het heel moeilijk is om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen.

Van de Waal spreekt uit ervaring, hoewel niet rechtstreeks de zijne: "Ik was niet de verantwoordelijke architect bij dat project. Maar onze verantwoordelijke architect is bijna overwerkt geraakt door al dat getouwtrek en geneuzel." In plaats van dat er tijd werd besteed aan het project zelf werd er meer vergaderd en uitgelegd waarom een bepaalde architectuur goed was. Dat remt de voortgang van een dergelijk traject.

Schaap met vijf poten

De it-architect is volgens Van de Waal dan ook op zijn best als hij als een schaap met vijf poten overal tussenin kan staan. "De kern van architectuur is de vertaalslag van wat het product zou moeten worden naar de daadwerkelijke implementatie daarvan." Daarnaast moet de it-architect een balans vinden tussen de korte termijn van het traject en de lange termijn van het voldoen aan de eisen van de klant.

De architect moet dan vooral de technische kant op zich nemen en de rest overlaten aan de projectleider. Van de Waal vindt de architect daarin ook belangrijker dan de projectleider omdat die persoon erop toeziet dat er gebeurt wat de klant echt wil. Zelfs als die dat zelf nog niet mocht weten. Daarmee denkt de it-architect meer out-of-the-box. Van de Waal doet niet mee aan de verkiezing om zichzelf op de borst te kloppen: "Ik maak mij sterk om architectuur binnen organisaties op de agenda te zetten."