De twaalf leden zijn zich sinds maandag aan het beraden over de vraag of Google het copyright van Oracle op programmeertaal Java schendt. Donderdagavond kwamen ze met enkele vragen, wat een indicatie is dat de jury er nog niet uit is. Er moet een unaniem oordeel komen.

Ongeacht het vonnis gaat de zaak hierna over naar de tweede ronde. Na de vermeende copyright-schending van Google dient de zaak over een eventuele patentschending. In de derde fase wordt de schadevergoeding bepaald.

Verder met patentzaak

De Amerikaanse rechter benadrukte dat de jury niet in een patstelling zit, maar dat er enkel de vraag werd gesteld “wat als". Hij sprak de jury formeel toe en vertelde de leden dat het niet ongebruikelijk is dat het wat langer duurt voor er een oordeel is in een complexe zaak als deze.

De jury rust nu uit en gaat in de loop van vandaag verder met de beraadslagingen. Ondertussen bereiden zowel Google als Oracle zich voor op de mogelijkheid dat er geen oordeel wordt bereikt. Een optie is bijvoorbeeld om verder te gaan met de zaak over patentinbreuk en in een later stadium terug te komen op de vraag over copyrightschending.