Dat ligt trouwens veel vaker aan de applicatie zelf dan aan de technische uitvoering. Dit concludeert Ernst & Young in zijn maandelijkse ICT Barometer, die de consultancy vandaag heeft uitgegeven. De uitkomsten zijn gebaseerd op antwoorden van 605 vertegenwoordigers van de overheid en het bedrijfsleven.

Zoals valt te verwachten, leiden vooral ingrijpende ondernemingen als projectplanning en de invoering van hrm en crm vaak tot slechts een 'gedeeltelijk succes'. Iets minder dan 40 procent van die gestarte projecten leidt tot volledige tevredenheid. De website, het salarissysteem en migratie van systeem en office scoren aan de andere kant van het spectrum wel meer dan 50 procent op volledig succes, met respectievelijk 62, 64, 79 en 81 procent volledig succes.

Het vaakst (36 procent) blijkt de applicatie zelf niet helemaal aan de verwachting te voldoen, of blijkt de uitvoering te veel tijd in beslag te nemen (29 procent). Een niet-werkende applicatie door een fout in de technische uitvoering volgt met 15 procent op redelijke achterstand, maar blijft organisatorische factoren voor (13 procent).

Maar ten opzichte van een jaar geleden zijn gestarte projecten volgens de ondervraagden wel tot gehele tevredenheid uitgevoerd. Het totale cijfer is gestegen, van 48 procent vorig jaar naar 52 procent nu. Vooral projecten bij de overheid halen het gemiddelde sterk naar beneden, aldus de enquête.

Met gemiddeld 4 procent gebeurt het volgens de onderzoekers overigens zelden dat een project helemaal mis gaat.

Opvallend is volgens de onderzoekers verder dat de invoering van een nieuw besturingssysteem (systeemmigratie) voor het eerst in zeven jaar niet meer behoort tot de prioriteiten. Alleen het invoeren van een nieuw salarissysteem staat er bij de managers lager op. De meeste opdrachten die technici voor de kiezen krijgen zijn de bouw van een nieuwe website en het opzetten van een nieuw informatiesysteem. Bron: Techworld