Het marktaandeel van Windows 10 is vorige maand weer 1,9 procentpunten gestegen, zo blijkt uit de nieuwste cijfers van Net Applications. Al vier maanden op een rij pakt het OS er meer dan een volle procentpunt bij en het totale wereldwijde aandeel binnen alle pc's ligt nu op 54,3 procent. Het percentage binnen Windows-pc's (exclusief macOS, Linux of Chrome OS) ligt nu op 62,7 procent.

De stijging van Windows 10 is een nulsomspel voor gebruikersaandeel Windows: het stijgen van W10 betekent dat Windows 7 daalt. Vorige maand kwam de daling neer op 1,3 procentpunten, maar een totaal van 26,9 procent van alle pc's en 31 procent van alle desktopsystemen met Windows. De daling was overigens de kleinste van de afgelopen vier maanden.

Windows 7 daalt sneller dan XP destijds

Nog steeds kwam dat neer op een versnelde daling van 25 procent ten opzichte van de laatste twaalf maanden en het staat buiten kijf dat de daling van Windows 7 sneller is gaan lopen. Gedurende het laatste half jaar is het besturingssysteem 9,5 procentpunten verloren en dat was een record voor het tien jaar oude OS. De afgelopen drie maanden ging het nog net iets sneller, met 4,9 procentpunten.

Dat is sneller dan voor het pensioen van Windows XP vijf jaar geleden. In dezelfde zes maanden voordat de ondersteuning daarvan verviel, verloor het OS 8 procentpunten van zijn gebruikers. En gedurende de drie maanden die neerkwamen op bijna vijf punten voor Windows 7 verloor XP slechts twee punten.

Het einde komt dichtbij, met nog tien weken op de klok. Op 14 januari 2020 gaat het OS officieel met pensioen en op die dinsdag verschijnen de laatste beveiligingsupdates voor het besturingssysteem. Zakelijke gebruikers kunnen nog langer ondersteuning kopen met patches voor het OS via het Extended Security Updates-programma.

Afgezwakt, maar nog steeds sterk

Hoewel de laatste vier maanden het landschap behoorlijk heeft veranderd wat betreft Windows 10 en 7, is de veteraan van tien jaar dan wel verzwakt, maar nog lang niet dood. Gebaseerd op het gemiddelde van de afgelopen twaalf maanden, zit eind januari Windows 7 nog steeds op 26,2 procent van alle Windows-pc's. Dat is lager dan we oorspronkelijk verwachtten, maar het zijn nog steeds een heleboel computers met een niet meer beveiligd besturingssysteem, ongeveer 390 miljoen pc's.

Een jaar later kom je uit op 12 procent van alle Windows-pc's en dat komt neer op ongeveer 180 miljoen systemen. Maar dat aandeel kan nog hoger liggen, want je krijgt te maken met koppige OS-plakkers. Als je terugdenkt aan XP; twee jaar na het pensioen daarvan was het aandeel gedaald van 29 procent op de pensioendatum naar 11,9 procent. De voorspelling een alinea eerder is gebaseerd op een lineaire extrapolatie, maar als Windows 7 de lijn volgt van Windows XP, zou het in 2022 nog boven de tien procent zitten.

Recordaantallen Windows 10

Je zou verwachten dat gebruikers zo snel mogelijk van een verouderd systeem willen afstappen, maar historisch gezien vertraagt de daling als het pensioen eenmaal is gedaald. De druk van de deadline is dan voorbij en gebruikers die zich daar niet van van slag lieten brengen, zullen niet zo vlug alsnog overstappen en de ongepatchte software blijven gebruiken.

Wat ook interessant is aan deze gegevens van Net Applications is dat Windows 10 op een record aan gebruikersaantallen afstevent. We zouden in december uit kunnen komen op 67,3 procent van alle Windows-pc's, wat groter is dan Windows 7 ooit heeft gehad. Diens piek kwam in juni 2015, vlak voor het debuut van Windows 10, met een aandeel van 67,1 procent.

Groter dan XP?

Windows 10 kan zelfs wel eens Windows XP passeren als reus binnen het Windows-exosysteem. XP bereikte in 2007 een ontzagwekkend aandeel van 90,6 procent van alle Windows-pc's. Dat was mede te danken wijten aan de flop Windows Vista, terwijl voorgangers als Windows 98 of Windows Me, die met pensioen of slecht waren (respectievelijk).

Maar als je de huidige lijn zou doortrekken, kan Windows 10 in maart 2021 een aandeel van 90,8 procent bereiken. Maar dat is dus een extrapolatie gebaseerd op de huidige groei en het ligt momenteel niet voor de hand dat het OS dit precies zo doorzet. Maar gezien het feit dat Windows 10 'de laatste Windows ooit' is, lijkt het waarschijnlijk dat het op den duur ook 'de grootste Windows ooit' wordt.