Het nieuws dat je wist dat zou komen, Linux-gebruikers riepen het al jaren. "De overname van Skype door Microsoft gaat ervoor zorgen dat de Linux-versie minder (tot geen) aandacht krijgt." De Linux-versie van het bel- en chatprogramma is al niet meer bijgewerkt sinds juni 2014 en nu blijkt deze versie niet meer te kunnen verbinden met de nieuwste OS X en Windows versies.

De Nederlandse student Nick Vernij is het zat en samen met Lem Severein hebben zij een website opgericht waarin zij hun onvrede uiten over de gang van zaken sinds de overname van Skype door Microsoft. "We begrijpen dat Linux een concurrent is van Microsoft's Windows, maar we begrijpen niet waarom dit resulteert in het niet (willen) leveren van ondersteuning voor Skype," aldus de studenten.

Veel Linux-gebruikers grijpen deze gang van zaken aan hun onvrede te spuien over Microsoft. Zowel op Twitter, verscheidene fora als op Reddit klagen gebruikers steen en been over de slechte ondersteuning van Microsoft en het willen tegenwerken van GNU/Linux.

Veel boze gebruikers trekken Microsoft's nieuwe liefde voor Linux in twijfel. en zowel Skype als Microsoft schijnen alle vragen omtrent de Linux-client te negeren.