Application Center 2000 is een pakket dat systeembeheerders helpt bij de configuratie en het beheer van webapplicaties op serverclusters. Wanneer bedrijven een website bouwen, kunnen ze ervoor kiezen om een grote en dure server te kopen, of om meerdere, goedkope servers aan elkaar te koppelen in clusters. De laatste optie betekent wel dat de verschillende computers apart beheerd moeten worden. Met Application Center kunnen clusters die bestaan uit maximaal twaalf computers als één server beheerd worden. De applicatie maakt het systeembeheerders makkelijker een nieuwe server aan een bestaand cluster toe te voegen, en serversynchronisatie en 'load balancing', het gelijk verdelen van taken aan de verschillende servers, toe te passen. Bij een cluster van meer dan twaalf computers moet er een extra server aan het netwerk worden toegevoegd om de verschillende applicaties over het cluster te verdelen. Volgens woordvoerder Bob Pulliam van Microsoft is dat in de meeste gevallen echter niet nodig. "Onze ervaring is dat negentig procent van de websites op minder dan tien servers kan draaien." De software komt eind maart op de markt en zal drieduizend dollar per processor gaan kosten.