Op ActiveWin, een discussiesite voor Windows-liefhebbers, werd een document geplaatst met daarin een kopie van de 'release notes' van Microsoft voor een eventuele losse uitgifte van Internet Explorer 6. Ondersteuning
CNet weet te melden dat niet iedereen IE6 zal kunnen gebruiken als de losse versie uitgebracht wordt. In de release notes staat te lezen dat zowel de 'aangepaste' als de 'volledige' versie niet geschikt is voor Windows2000. Dat is opvallend want Windows98 en WindowsXP (voorheen bekend onder de codenaam Whistler) zouden de nieuwe versie wel ondersteunen. Op WindowsNT werkt IE6 alleen onder Service Pack 6a en hoger. Oude versies van Windows95 weigeren IE6 te accepteren. Microsoft heeft al eerder bekendgemaakt dat Windows95 geen prioriteit meer geniet en dat de ondersteuning voor dit besturingssysteem langzaam maar zeker afgebouwd wordt. Tot nu toe is de preview van de nieuwe Internet Explorer alleen onderdeel van de beta's van Microsoft's nieuwe besturingssysteem WindowsXP. De stand-alone versie van IE6 wordt voor het eind van het jaar verwacht. Een woordvoerder van Microsoft in de Verenigde Staten weigerde tegenover CNet te reageren over de echtheid van de release notes en of het waar was dat IE6 als stand-alone versie uitgebracht wordt. Microsoft Nederland is stelliger. Woordvoerder Kees Dros van Microsoft acht de kans zeer groot dat Internet Explorer 6 als losse versie uitgebracht wordt. Niet revolutionair
De nieuwe webbrowser van Microsoft biedt niet veel nieuws onder de zon. Op het eerste gezicht is er aan het uiterlijk weinig veranderd. Technisch gezien is waarschijnlijk wel het een en ander aangepast, maar daar wil Microsoft nog niet veel over kwijt. "Daar zeggen we zo min mogelijk over, zolang het product nog niet officieel gelanceerd is", zegt Kees Dros. Een van de meest in het oog springende wijzigingen is een menuutje dat te voorschijn komt wanneer de muis over een plaatje bewogen wordt. In het menu staan mogelijkheden als afdrukken, opslaan en mailen van de afbeelding. Het linkerdeel van het scherm is –net als bij Netscape- ingeruimd voor persoonlijke links, reclamelinks naar producten van Microsoft en commerciële bedrijven.