Het vonnis van rechter Ronald Whyte verzacht zijn eerdere uitspraak. Microsoft kan nu niet meer aangeklaagd worden door Sun wegens copyrightschending.

Deze eerdere uitspraak, waarin Whyte ook al bepaalde dat Microsofts Java-producten moeten voldoen aan de standaarden van Sun, werd in augustus 1999 ongeldig verklaard door een hogere rechtbank. De zaak kwam toen weer op het bureau van Whyte, die nu opnieuw tot een beslissing is gekomen.

Sun en Microsoft twisten al sinds 1997 over het gebruik van Suns programmeertaal Java door de softwaregigant. Microsoft zou een 'vervuilde' versie van Java in haar producten gebruiken. Volgens Sun om softwareontwikkelaars aan te moedigen enkel applicaties voor Windows te schrijven. Door de vervuiling van Java zou Microsoft de rechten van Sun schenden.

Microsoft heeft altijd gezegd dat het niet gaat om copyrightschending, maar om een contractdispuut. In zijn eerste uitspraak schaarde rechter Whyte zich achter Sun en oordeelde dat er sprake was van copyrightschending. Dat heeft hij nu ingetrokken.

Als de rechter copyrightschending in zijn vonnis had laten staan, had Sun een forse schadeclaim kunnen indienen tegen Microsoft.

Antitrust update

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft gereageerd op de reactie die Microsoft heeft gegeven op de 'findings of fact' van rechter Thomas Penfield Jackson.

Microsoft diende vorige week een officieel document in. Daarin zet zij uiteen wat volgens haar de conclusies zijn die getrokken kunnen worden uit de uitspraken van rechter Jackson. Zoals verwacht verdedigde Microsoft haar gedrag door te zeggen geen monopolist te zijn.

Volgens het ministerie van Justitie baseert Microsoft zich in de zogenoemde 'conclusions of law' op verkeerde informatie en vertoont het bedrijf ontwijkend gedrag. Het softwarebedrijf vergelijkt de zaak met niet te zake doende andere gevallen en hanteert wetten die niet van toepassing zijn, meent Justitie.Eerdere relevante berichten: Tegenslag voor Sun in Java-zaak tegen Microsoft (24 augustus 1999) MS bepleit intrekking Java-bepaling (17 juni 1999)