Microsoft hekelt het rapport van de ODF Alliance waarin wordt geconcludeerd dat de ODF-ondersteuning van Office 2007 tekortschiet. Volgens Hans Bos, National Technology Officer van Microsoft Nederland, is namelijk het uitgangspunt helemaal onjuist en doet de alliantie zichzelf daarmee ernstig te kort.

"Er is alleen gekeken hoe de interoperabiliteit van de verschillende pakketten is, maar niet naar wie het best ODF implementeert. We hebben ons uiterste best gedaan om ODF te implementeren conform de standaard. Maar sommige pakketten wijken daarvan af."

Beter dan OpenOffice

Microsoft is er zelfs van overtuigd dat Office 2007 dat beter doet dan OpenOffice. Bos: "Office 2007 implementeert ODF 1.1 beter dan OpenOffice. OpenOffice zit namelijk op ODF 1.2, maar die hebben ze zelf alvast gespecificeerd." Dat Office 2007 zich beter houdt aan ODF 1.1 zou blijken uit een XML-test van Alex Brown, voorzitter van de ISO-commissie die over de standaardisatie van OOXML ging. In een conformancetest deed Office 2007 het beter dan Open Office of Symphony.

Daarom is het ook niet meer dan logisch dat bijvoorbeeld spreadsheetformules wegvallen als een bestand gemaakt in OpenOffice wordt geïmporteerd in Office 2007, vertelt Bos. "Zowel de ISO/IEC versie 1.0 van ODF als de OASIS versie 1.1 hebben geen specificatie voor formules waardoor leveranciers eigen keuzes en interpretaties maken. Bij het implementeren van de ODF ondersteuning heeft Microsoft vooraf al aangegeven zich aan de specificatie van de OASIS versie 1.1 te houden. Daarin ontbreken de spreadsheet formules, die we derhalve dan ook niet kunnen implementeren."

OpenOffice klonen

Maar waarom hebben de meeste andere pakketten dan onderling geen problemen? Bos: "Dat al die varianten van Open Office onderling goed werken is geen wonder. Ze hebben allemaal dezelfde codebase. Maar het uitgangspunt van een open standaard is juist onafhankelijkheid van specifieke leveranciers."

"ODF Alliance verlangt eigenlijk van ons om ODF te implementeren zoals zij het hebben gedaan. Maar dat staat helemaal niet in de specificaties. Juist dat zou tot de conclusie leiden dat Microsoft zich niet aan een specificatie houdt en een eigen uitbreiding op de specificatie doet. Zij werken immers al met een eigen versie van ODF 1.2, die nog helemaal niet gestandaardiseerd is."

Microsoft heeft goede hoop dat het goed komt met ODF 1.2. In OASIS is er een 'Interop Commissie' waarin ODF 1.2 momenteel wordt behandeld. "Binnen OASIS wordt hier op een productieve manier aan gewerkt." Anders dan het rapport van de ODF Alliance, dat volgens Bos blijft steken in 'politieke spelletjes'.