Het vonnis werd in december al uitgesproken door dezelfde rechtbank, waarna Microsoft vroeg om de beslissing te herzien. Het Hof van Beroep bleef na die tweede lezing bij zijn eerdere oordeel.

Het vonnis in beroep dwong Microsoft om een optie te schrappen in Word 2007. Daarnaast moet Microsoft een schadevergoeding van 240 miljoen dollar betalen aan i4i. Microsoft werd aangeklaagd voor het schenden van een patent van i4i waarmin beschreven wordt hoe XML-documenten worden gemaakt in Word 2003 en 2007. Het oorspronkelijk vonnis werd in augustus vorig jaar uitgesproken.

Moedwillig

Deze uitspraak werd helemaal overgenomen in het nieuwe vonnis. Het enige nieuwe in het document is een passage waarin de drie rechters benadrukken dat de patentschending van Microsoft opzettelijk was.

"Een redelijke jury kan geconcludeerd hebben, op basis van de bewijzen die geleverd zijn tijdens het proces, dat Microsoft 'moedwillig' inbreuk heeft gemaakt op patent 449", staat te lezen in het vonnis. Tijdens het proces werd bewezen dat Microsoft-medewerkers demonstraties van i4i hebben bezocht en dat zij ook salespakketten hebben ontvangen waaruit duidelijk bleek dat de software gepatenteerd was. Deze bewijsstukken impliceren dat Microsoft op de hoogte was van het i4i-patent, stellen de rechters in het vonnis.

Microsoft planmatig

"Er is ook geen goed bewijs dat Microsoft ooit moeite heeft gedaan om inbreuk te voorkomen. Interne e-mails tonen aan dat Microsoft van plan was het product van i4i 'overbodig te maken'. vervolgens zou er 'geen behoefte meer zijn voor het product van i4i'", aldus de rechters.

Het vonnis gaat nog langs de andere rechters die bij het Hof van Beroep zijn aangesloten, zij kunnen nog besluiten of het vonnis nog een keer heroverwogen wordt. Mocht dit gebeuren dan zullen alle 12 beroeprechters de zaak opnieuw zullen afwegen. Er is geen deadline voor deze beslissing gesteld, maar Loudon Owen, topman bij i4i, verwacht een beslissing binnen vier tot zes weken.

Als de rechters niet besluiten tot een heroverweging kan Microsoft nog doorprocederen bij de Hoge Raad.