In een blogposting schrijft Microsoft-jurist Horacio Gutierrez dat het hoog tijd is voor een patentsysteem dat past bij de 21ste eeuw. "In de huidige wereld van de universele connectiviteit, mondiaal zakendoen en innovaties op het vlak van samenwerking, is het tijd voor één wereldwijd geldend patent dat is afgeleid van één enkele octrooiaanvraag." Die aanvraag moet dan onderzocht en gecontroleerd worden door een enkele autoriteit en dan bij problemen behandeld worden door één rechterlijke instantie, pleit de juridisch expert.

De opmerkingen van Microsoft-jurist Gutierrez komen aan de vooravond van een symposium van de Wereldorganisatie Intellectuele Eigendom (WIPO). Die bijeenkomst vindt op 17 en 18 september plaats in Genève. Daar wordt dan onder meer de vraag gesteld hoe het verder moet met intellectueel eigendom in een wereld waar grenzen steeds meer vervagen.

Softwarepatenten in de VS

In de Verenigde Staten is het, in tegenstelling tot de rest van de wereld, mogelijk om octrooi te krijgen op niet-technische uitvindingen. Daaronder vallen ook software, formules en code.

In Europa wordt software niet beschermd als intellectueel eigendom, ondanks eerdere wetsvoorstellen en veel gelobby daarvoor. Alleen via het het auteursrecht kunnen softwareontwikkelaars hun creaties beschermen.

Tussen 2000 en juli 2005 heeft de Europese Commissie geprobeerd softwarepatenten in Europa in te voeren. Uiteindelijk heeft het Europees Parlement op 6 juli 2005 de nieuwe richtlijn toch naar de prullenbak verwezen.

Miljoenen aanvragen

Volgens Microsoft zijn op dit moment wereldwijd meer dan 3,5 miljoen octrooiaanvragen in behandeling. Daarvan zijn er slechts 750.000 in de Verenigde Staten. "Het duurt 3, 4 of soms wel 5 jaar voordat patenten verleend worden. De kosten van de patenten voor aanvragers en verwerkers zijn te hoog, en de vertraging bij het binnenhalen van patenten is te groot voor ondernemers en grote bedrijven."

In februari 2009 kreeg Microsoft in de Verenigde Staten zijn 10.000ste patent toegewezen. Sinds 2006 heeft Microsoft het aantal toegewezen patenten zien verdubbelen.

De grootste toename was in 2008, toen het Amerikaans Octrooibureau 2.000 keer groen licht gaf. Door het hoge aantal toegewezen patenten werd Microsoft bij de nieuwste editie van de ranglijst van het Institute of Electrical and Electronics Engineers uitgeroepen tot patentkampioen.