De Koninklijke Bibliotheek (KB) is sinds 2006 bezig met het inscannen en digitaal beschikbaar maken van kranten uit het eigen archief. Er zijn nu 1 miljoen pagina's gepubliceerd uit de periode tussen 1618 en 1995 die te raadplegen zijn via de site kranten.kb.nl. De pagina;s zijn afkomstig uit meer dan 70 verschillende kranten. Variërend 'van de Oprechte Haarlemsche Courant tot het Algemeen Handelsblad en de Rotterdamsche Courant', aldus de KB.

Er komen in de komende 18 maanden nog 7 miljoen pagina's bij. In totaal is dan slechts 5 procent van het krantenarchief van de KB online beschikbaar. De bibliotheek beschikte in 2006 over 7 kilometer kranten. Voor het digitaliseren van de kranten is een subsidie van 12,5 miljoen euro verstrekt.

Op woord doorzoekbaar

De ingescande kranten zijn op woord doorzoekbaar. "De webdienst is de grootste, gratis toegankelijke online krantendatabank ter wereld", claimt de KB. De bedoeling is om binnen vier jaar tien procent van alle Nederlandse boeken, kranten en tijdschriften digitaal beschikbaar te stellen.

In het online archief zijn niet alleen de kranten uit de collectie van de Koninklijke Bibliotheek opgenomen, maar ook kranten uit archieven van 20 andere Nederlandse bibliotheken. "Daarnaast hebben een aantal buitenlandse instellingen, waaronder het Vaticaans archief, het Russische Staatsarchief voor oude akten en het Nationaal Archief Suriname, hun exemplaren beschikbaar gesteld.", bericht de bibliotheek.

Zeldzame titels

Op deze manier worden zeldzame krantentitels die verspreid waren over verschillende buitenlandse instellingen samengevoegd. De selectie is gemaakt door een wetenschappelijke adviescommissie.

Onder de eerste gepubliceerde digitale kranten bevindt zich de oudste bekende Nederlandse krant, de Courante uyt Italien, Duytslandt &c, van omstreeks 14 juli 1618. Het origineel wordt tijdelijk tentoongesteld in de bibliotheek in Den Haag. Naast hele oude kranten zijn er ook edities uit de vorige eeuw tot 1940 terug te vinden.

De site heeft momenteel last van veel bezoekers en meldt: "Wegens te grote drukte op deze site is het momenteel niet mogelijk alle vragen te verwerken. Onze excuses hiervoor."