Een probleem met een vloot vrachtwagens is dat de voertuigen verspreid raken in het verkeer en niet allemaal tegelijkertijd aankomen. De eerste moet dan wachten op de laatste en dat leidt tot ongewenste vertragingen voor de hele vloot, schrijft MIT.

Een team wiskundigen en robotici zocht een ideaal patroon om een vloot vrachtwagens aan te sturen: met regelmatige of onregelmatige interval en met verschillende aantallen voertuigen.

Het onderzoek (PDF) wees uit dat de simpelste benadering het efficiëntst is: stuur groepen vrachtwagens in een regelmatige interval de weg op (5 minuten, 5 minuten, 5 minuten - tegenover 3 minuten, 7 minuten, 5 minuten) en met steeds hetzelfde aantal vrachtwagens. Ook berekende MIT dat de simpele aanpak een logistiek bedrijf 5 procent brandstof bespaart.

Een van de grootste brandstofvreters is het vechten tegen de luchtstroom. Door kleine groepen vrachtwagens in elkaars slipstream te laten rijden, wordt meer brandstof bespaard. MIT wil in verder onderzoek kijken naar complexere systemen om een dergelijke vloot te begeleiden om hem zo efficiënt mogelijk te maken.