Naarmate u software, service packs, patches en fixes op uw pc's installeert, moet er telkens ook een nieuwe herstelschijf worden aangemaakt. Elk Windows-systeem heeft zo zijn eigen persoonlijke herstelschijf. Zonder een dergelijke schijf met informatie werkt de noodherstelprocedure van Windows meestal niet.

Nu is het niet eenvoudig om een noodherstelschijf aan te maken en het wordt echt een hele sleur als dat opnieuw moet gebeuren na iedere bijwerking van Windows. Het gevolg: de meeste mensen doen het niet.

Softwareproducent Raxco vond dat aan dit dilemma (wel of geen noodherstelschijf maken met als gevolg wel of geen noodherstel mogelijk) een mouw gepast moest worden. Het resultaat: RepairDisk Manager.

Dit is software die u centraal kunt installeren en die dan de noodherstelschijfinformatie voor alle Windows-systemen in het netwerk (of degene die u kiest) downloadt en centraal bijhoudt. De noodherstelschijfinformatie wordt over het netwerk gehaald via een agent.

In feite heeft de rdm-software maar twee echte taken: een noodherstelschijf aanmaken of de informatie toepassen of de rdm-agent op afstand starten. Als die rdm-agent op een pc gestart wordt, stuurt hij de noodherstelschijfinformatie naar het centrale systeem (we zullen dat maar de rdm-server noemen).

Het starten van de rdm-agent kan geautomatiseerd worden en wel voor meerdere systemen tegelijk. U maakt gewoon zoveel schedules (rdm-taken) aan als nodig is.

De noodherstelschijfinformatie op de rdm-server kunt u op twee manieren gebruiken. Eerst en vooral kunt u een noodhersteldiskette aanmaken. Omdat zulke diskettes nogal gemakkelijk verloren raken en ze bovendien alleen gelden voor welbepaalde pc's, is het waarschijnlijk beter om ze pas aan te maken als u ze nodig hebt.

De twee manier is het bijwerken van het register op een ander systeem. Dat kan een gecorrumpeerd register helpen te herstellen, maar dat werkt natuurlijk alleen maar als het andere systeem nog draait en netwerktoegang heeft en toestaat.

We hebben maar ? puntje van kritiek: RDM kan bij het wegschrijven van een noodhersteldiskette de diskette niet eerst formatteren, ze moet al netjes geformatteerd zijn. Dat is geen ernstige lacune, want u kunt natuurlijk vanuit 'My Computer' de diskette formatteren en de schrijfpoging van RDM herhalen zodra dat gebeurd is. Bron: Techworld