Dit blijkt uit documenten die de provincie openbaar heeft gemaakt. De overheid stelt dat bij het invoeren van SAP GM 5.0, zoals het systeem heet, tegen steeds meer 'issues' aangelopen werd. De provincie wijst expliciet naar leverancier SAP en uitvoerder CTAC. "In de praktijk heeft SAP echter nauwelijks belangstelling getoond en ging de samenwerking met CTAC steeds erg moeizaam", rept het rapport.

De provincie heeft besloten een onderzoek in te stellen naar het projectverloop. Ook wordt er gekeken of SAP en CTAC juridisch aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de financiële strop.

Half miljoen extra

De kosten voor de invoering van het project waren geraamd op eenmalig 370.000 euro aan investeringen en jaarlijks 53.000 euro voor beheer en licenties. Daarnaast zou er jaarlijks 150.000 euro bespaard worden op personeelskosten na de invoering. Inmiddels is er echter 555.000 euro besteed en is er nog zeker een half miljoen nodig om het systeem op de rails te zetten, becijfert de provincie. Aan beheer en licenties zou de overheid nog eens 190.000 euro per jaar kwijt zijn, in plaats van de eerder gebudgetteerde 53.000.

De extra kosten werden gemaakt doordat het systeem volgens Noord-Holland nog 'door niemand op de wereld werd gebruikt'. Daarom moesten er bij vragen twee in plaats van een CTAC-deskundige ingeschakeld worden. Ook de problemen stapelden zich vanaf 2006 op.

In de tweede helft van 2007 zakte het project in omdat de interne projectleider overbelast naar huis ging. Begin 2008 nam iemand anders het stokje over. Er werd toen een 'bezinningsperiode' ingelast omdat duidelijk werd dat de problemen niet zomaar op te lossen waren.

'SAP niet verantwoordelijk'

Duidelijk werd dat er de nodige extra kosten moesten worden gemaakt om SAP GM 5.0 werkend te krijgen. CTAC liet weten de problemen te willen oplossen maar volgens de provincie vond het bedrijf het systeem gebruiksklaar. "Een constatering lijnrecht tegenover de ernst van de openstaande issues en de beleving van de provincie", blijkt uit het kwartaalverslag van Gedeputeerde Staten. Er wordt besloten om de situatie te analyseren en vast te stellen wat er moet gebeuren.

SAp laat de provincie weten 'zich niet verantwoordelijk te voelen voor de ontstane situatie'. Er wordt afgesproken dat een consultancy-team van het bedrijf in 20 dagen bekijkt waar de knelpunten zitten en wat de mogelijke oplossingen zijn. De provincie betaalt driekwart van de kosten van het team.

Project stopgezet

Op 4 november 2008 wordt door de verantwoordelijken bij de provincie besloten het project stop te zetten. "Er is sterk onvoldoende commitment SAP en CTAC", constateert het rapport. Ook voelt de provincie zich bekocht omdat SAP GM inmiddels is doorontwikkeld en een hoop kinderziektes uit het systeem zijn die wel nog in de 5.0 versie zitten.

Alhoewel het besluit dus al een maand oud is, zegt CTAC tegenover Webwereld nog niet genoeg informatie te hebben om inhoudelijk te reageren. Wel is bekend dat de provincie het project wil stopzetten. "Wij zijn in overleg met de provincie", aldus de woordvoerder.

SAP laat weten dat dat ze via de media vernomen hebben dat het project wordt stopgezet maar dat dit formeel nog niet door de provincie is bevestigd.