De rechter in Maryland trekt een streep door de mededingingszaak van Novell tegen Microsoft. In 2004 stapte Novell naar de rechter vanwege een 'Windows-monopolie tegen WordPerfect'. Volgens Novell misbruikte Microsoft in de jaren negentig zijn Windows-dominantie om WordPerfect en Quattro Pro, de tegenhangers van Word en Excel, uit de markt te drukken.

Exclusieve deals

Microsoft zou zijn concurrent essentiële technische informatie hebben onthouden over hoe software met Windows samenwerkt en vooral oem's onder druk hebben gezet om vooral niet deze producten te installeren.

In 2008 kreeg de rechtszaak nog het groene licht, maar nu haalt Novell alsnog bakzeil. De rechtbank oordeelt ten eerste dat Novell helemaal geen rechten meer heeft om schadevergoeding te claimen, omdat het die rechten heeft overgedragen aan Caldera, het huidige SCO.

Daarmee is de kous eigenlijk al af, maar de rechter neemt toch de moeite om inhoudelijk op de zaak in te gaan. De conclusie is dat Novell niet kan hard maken dat Microsoft de verkoop van WordPerfect heeft gesaboteerd. De afspraken die Microsoft had met oem's en resellers waren niet exclusief.

Marktaandeel gekelderd

Novell nam in 1994 het bedrijf WordPerfect over en kocht bijna gelijktijdig het spreadsheetprogramma Quattro Pro van Borland International. De gezamenlijke waarde van de twee programma's zou toen ongeveer een miljard dollar zijn geweest. In 1996 verkocht Novell WordPerfect en Quattro Pro aan Corel voor ongeveer 170 miljoen dollar.

WordPerfect had, volgens Novell, begin jaren negentig een marktaandeel van bijna 50 procent. Op het moment dat Novell WordPerfect en Quattro Pro verkocht, was dit teruggevallen tot ongeveer 10 procent.