Het ontwikkelteam van Office laat op het blog weten dat SP2 eind deze maand uitkomt. Het kantoorpakket van de Windows-producent biedt dan ook ingebouwde ondersteuning voor ODF (Open Document Format) aan. Tot nog toe was daarvoor een losse plug-in nodig.

Die omslag is vorig jaar al aangekondigd. Technisch topman Stuart McKee van Microsoft heeft toen toegegeven dat ODF de strijd met Open XML heeft gewonnen.

ISO-versie

De aankomende ODF-ondersteuning betreft nu alleen tekst-, spreadsheet- en presentatiebestanden (respectievelijk de Office-programma's Word, Excel en Powerpoint). Het op XML gebaseerde ODF omvat ook object-georiënteerde databases (.odb), graphics (.odg) en wiskundige formules (.odf).

SP2 brengt ondersteuning voor versie 1.1 van ODF. Die versie is in 2007 verheven tot officiële open ISO standaard. Versie 1.2 is al een tijd in ontwikkeling, maar er is nog altijd geen final draft daarvan. Die aankomende versie krijgt verbeteringen voor metadata, maar ook voor specificatie van spreadsheetformules. Laatstgenoemde is in versie 1.1 niet in detail vastgelegd, wat verschillen in implementaties van de open standaard kan opleveren.

PDF

Naast de ODF-support krijgt Office 2007 ingebouwde ondersteuning voor PDF van Adobe. Tot op heden moeten gebruikers daarvoor een plugin downloaden. PDF-support was oorspronkelijk gepland voor versie 2007 van Microsofts applicatiepakket, maar dat is teruggedraaid na juridische dreigementen van Adobe over monopoliemisbruik. De twee concurrenten lijken daar nu toch uitgekomen.

Update:

Hans Bos van Microsoft Nederland reageert op dit artikel. Hij meldt: "OASIS heeft ervoor gekozen om ODF wel door ISO/IEC te laten ‘keuren’ maar het onderhoud bij OASIS te laten. ODF 1.0 is ISO/IEC 26300, ODF 1.1 heeft alleen een OASIS status, en er is geen ISO/IEC versie van. Voor ODF 1.2 lijkt OASIS te gaan kiezen voor wel weer een ISO/IEC certificering, vandaar het recente pad om de afspraken tussen OASIS en ISO/IEC te bestendigen."

"De keuze voor de 1.1-versie van ODF is omdat Microsoft praktische interoperabiliteit nastreeft. De meest gangbare implementaties van ODF baseren zich op die 1.1-versie, en niet op de 1.0-versie. Overigens heeft de Nederlandse overheid zich zelf wel het gebruik van de 1.0-versie opgelegd (zie de lijst van open standaarden bij het Bureau Forum Standaardisatie)."

Verder schrijft Bos over Webwerelds woordkeus voor 'omslag' dat dat niet correct is. "Er is geen ‘omslag’ tenzij je doelt op de (door)ontwikkeling van een plug-in naar een ‘native’ directe ondersteuning. Dan is het een woordkeuze die misschien meer impliceert dan je bedoelt. Al sinds 2006 heeft Microsoft op diverse manieren aangegeven te staan voor keuze in document formaten, waaronder in open brieven. En interpretaties van individuele uitspraken daargelaten, is het Microsoft-beleid niet anders geworden: keuze in formaten."

Ook reageert hij op de melding dat ODF 1.1 weinig details bevat voor spreadsheetformules. Die versie bevat volgens Bos namelijk geen specificaties daarvoor. "Er staat in 1.1 helemaal niets inhoudelijks over spreadsheet formules, dat wordt aan de toepassingen overgelaten." Dat kan dus verschillen in implementaties opleveren.

Over de ingebouwde Office-support voor PDF geeft Bos een heldere uitleg: "Adobe meende dat Microsoft met het direct meeleveren van PDF-ondersteuning een risico kon vormen voor haar eigen PDF-standaard en -implementaties. Nu PDF een ISO/IEC-standaard is, staat het iedereen vrij het te implementeren en is er geen afhankelijkheid van of discussie met Adobe nodig."