Kostenbesparingen hebben de resultaten nog redelijk kunnen redden. Nieuwe klanten behaalt Exact vooral met zijn online product.

Exact haalde een winst van 15 miljoen euro op een omzet van 117,6 miljoen euro in het eerste half jaar. Tegenover de daling in licenties en service stond wel een toename in omzet aan onderhoud. In totaal kwam via onderhoud een omzet van 67,9 miljoen euro binnen. Van de licentieomzet bleek 80 procent te komen uit bestaande klanten. Buiten dat nieuwe klanten de hand op de knip houden, zijn de verkooptrajecten ook nog eens twee maal zo lang als een jaar geleden.

SaaS-diensten draaien goed

Exact Online blijft flink groeien. Het totaal aantal abonnementen op de online dienst is met 45 procent gestegen naar meer dan 10.000. Dat betekent volgens het bedrijf dat er 27.000 administraties met Exact Online worden gevoerd. Rajesh Pate, ceo van Exact, zegt in dat SaaS-product te blijven investeren. Overigens is het overgrote deel van de online klanten uit Nederland afkomstig.

Om het go-to-market model verder te verbeteren, heeft Exact zijn business partners gevraagd zich verder te specialiseren in een aantal segmenten of industrieën, geheel volgens de markttrend overigens. In lijn met die strategie zijn alle verkoop- en consultingactiviteiten van Exact Easy Access (warehouse management) verkocht aan business partner Nobel per 1 juli.

Economische neergang

Exact verwacht dat de effecten van de economische neergang in de komende twaalf maanden zullen afnemen en dat zich vanaf half 2010 een geleidelijke maar langzame verbetering van twee jaar zal voordoen. Exact zegt te blijven sturen op de kosten totdat er duidelijke signalen van zo'n verbetering zichtbaar zijn.