Volger Adam Kolawa - medeoprichter en directeur van Parasoft, een fabrikant van software voor geautomatiseerde foutenpreventie en auteur van diverse boeken over het voorkomen van it-ellende - is open-source een modewoord.

Sommige mensen beginnen eraan te denken om al hun behoeften te dekken met open-sourcesoftware, maar is dat wel zo verstandig? "Het is redelijk verstandig en veilig om naar open-source over te stappen als basissysteem", zegt Kolawa. "Je kunt er een infrastructuur mee uitbouwen voor bijvoorbeeld netwerkservers en dns-servers. Linux is daar erg goed voor."

Als het systeem ingewikkelder wordt, zoals bij mailservers bijvoorbeeld, wordt het volgens Kolawa voordeliger om met commerciële software te werken. De redenen: stabiliteit en flexibiliteit. Hetzelfde geldt voor applicatieservers.

"Zeker voor nieuwe toepassingen, of code in nieuwe talen kun je maar beter niet met open-source werken. Anders kom je geheid terecht in een mijnenveld van fouten die maar mondjesmaat worden opgelost. Kortom, een regelrechte nachtmerrie", aldus Kolawa.

De it-schrijver stelt dat open-source enkel goed is voor de basisfunctionaliteit, zoals besturingssystemen van servers, netwerkondersteuning en directory services. Die toepassingen zijn al veelvuldig gebruikt, goed gedocumenteerd en hebben de test van de ervaring al doorstaan. Op de programma’s die op deze services draaien, plakt Kolawa echter het liefst een sticker met de naam van een commerciële leverancier.

"Linux is redelijk stabiel, goed te onderhouden en goed gedocumenteerd, maar dat is niet het geval met veel van die andere toepassingen. Het criterium om toch met open-source te werken is daarom: hoe vaak wordt het al in omgevingen gebruikt waar hoge eisen worden gesteld aan de software? Vaak is het antwoord dat de toepassing heel intensief gebruikt wordt door een kleine groep open-sourceaanhangers. Dat is echt niet voldoende", stelt Kolawa.

Kwaliteit

Kolawa stelt ook dat de kwaliteit van open-sourcesoftware vaak te wensen overlaat, omdat er niet voldoende mensen aan kunnen werken. Alleen met zeer algemene toepassingen kan een zekere kwaliteit worden verkregen omdat het enthousiasme van de open-sourcegemeenschap daar erg groot voor is. Maar dat geldt niet voor de meeste toepassingen die in bedrijfsomgevingen worden gebruikt.

Toch ziet Kolawa open-sourcesoftware binnensluipen in ondernemingen. "IBM omarmt het omdat het geen bedreiging vormt voor het bedrijf en heeft de tijd en de middelen om applicaties te laten groeien."

Inmiddels kunnen voortvarende systeembeheerders zulke 'gecontroleerde' open-sourcesoftware al op beperkte schaal gebruiken. Volgens Kolawa dan wel alleen als er binnen het bedrijf voldoende mensen zijn die kunnen bijdragen aan het onderhoud en de verdere ontwikkeling van de toepassing. Bron: Techworld