OpenOffice.org draait voortaan 'native' op Mac OS X zonder X11 in te zetten. Dit houdt in dat OpenOffice.org zich gedraagt als iedere andere Aqua-applicatie, aldus de ontwikkelaars. Het spreadsheetprogramma Calc biedt voortaan een Solver voor het berekenen van de optimale waarde van cellen. Deze functie zit volgens de OOo-ontwikkelaars niet meer in Office 2008 for Mac.

Met de solver-functie aan het werk in Calc op Mac OS X. Office 2007

OpenOffice.org slikt nu ook de formaten van Microsoft Office 2007 of Office 2008 for Mac OS X, zoals .docx, .xlsx of .pptx. Versie 3.0 biedt ook al ondersteuning voor de aankomende versie 1.2 van het Open Document Format (ODF). Verwachting is dat ODF 1.2 pas in de zomer van 2009 tot officiële standaard wordt verheven.

De suite heeft nieuwe icoontjes gekregen en een nieuw 'Start Centre' van waaruit direct documenten kunnen worden geopend of aangemaakt.

Het nieuwe startmenu van OpenOffice.org 3.0. Meer kolommen

Het spreadsheetprogramma Calc kan nu 1024 kolommen per blad aan. Vorige versies ondersteunden slechts 256 kolommen. Via het delen van de Workbook kunnen spreadsheets aan elkaar gekoppeld worden. Kolommen en rijen zijn met ‘drag and drop’ te verplaatsen.

De notitiefunctie van Writer is aangescherpt, en heeft nieuwe opties om meerdere pagina's tijdens het bewerken te tonen. Draw en Impress zijn beter geworden in het croppen van plaatjes. Het is met Impress ook eenvoudiger om tabellen op te nemen in presentaties. Tabellen opnemen was al mogelijk, maar alleen als een embedded Calc-object. De presentatieapplicatie kan bovendien overweg met geluidsfragmenten.

De notitiefunctie van Writer.

Het croppen van afbeeldingen is eenvoudiger geworden. Beschikbaar

OpenOffice 3.0 is inmiddels al in verschillende talen te downloaden. De Nederlandstalige editie is op het moment van schrijven nog niet beschikbaar. De officiële aankondiging volgt vanavond tijdens een feestje in Parijs waar het achtjarig bestaan van OpenOffice.org wordt gevierd.

Bron: Techworld