Volgens openSUSE is het nu voor beheerders vaak lastig om te bepalen welke module kan worden ingezet voor het oplossen van een probleem of voor het uitvoeren van de juiste configuratie. "Het huidige controlecentrum is zeer druk en niet intuïtief voor een gemiddelde gebruiker", zo meldt de website van openSUSE. "We willen een nieuwe standaard neerzetten voor de manier waarop beheertools worden gepresenteerd richting de gebruiker. Daarom zijn we op zoek naar een radicaal nieuw ontwerp zodat we niet bestaande ideeën kopiëren."

Een eerste brainstormsessie leverde al wat suggesties op zoals het uitbreiden van de zoekfunctionaliteit met het gebruik van tags, een interface met tabbladen en het gebruik van favorieten. Een ander idee is om bij een specifiek probleem de relevante modules te tonen. Volgens de ontwikkelaars moet het ook mogelijk zijn om het aantal modules terug te brengen. Zo hebben vier modules nu te maken met repositories, terwijl in de praktijk één module kan volstaan. Een mailing leverde ook nog een stortvloed aan ideeën op.

Bron: Techworld