In documenten die het bij de rechtbank heeft ingediend, belooft Oracle dat het een 'patroon van illegale gedragingen zal aantonen dat nog ernstiger is' dan het gedrag in een eerdere aanklacht.

Vertragingstactieken

Advocaten van SAP sussen dat Oracle overdrijft. De firma zou het rechtssysteem gebruiken als een 'persbericht'. De databasegigant zou er slecht op uit zijn om de zaak nodeloos op te rekken. "Ondanks waarschuwingen van rechter Jenkins, blijft Oracle overdrijvingen vermommen als [juridische documenten]," schreven advocaten voor SAP.

Diefstal

Oracle spande een jaar geleden een rechtszaak aan tegen SAP. Daarin bepleit Oracle dat werknemers van SAP-dochter TomorrowNow Oracle applicaties en ondersteunde documentatie van Oracle websites hebben gedownload. TomorrowNow zou die informatie hebben gebruikt om klanten te ondersteunen die waren overgestapt, om zijn werknemers op te leiden en om updates en documentatie te ontwikkelen en te distribueren, zo claimt Oracle.

In de nieuwe zaak beweert Oracle bovendien dat SAP-bestuurders op de hoogte waren van de praktijk, iets wat SAP altijd stellig heeft ontkend. "Het lijkt erop dat SAP AG en SAP Amerika op de hoogte waren -- op het niveau van bestuurders -- dat het zakelijke model van TN (TomorrowNow) illegaal was op het moment dat SAP TN overnam. Uit zakelijke overwegingen hebben zij ervan afgezien om dit te veranderen," schrijft Oracle. De software-ontwikkelaar noemde geen namen van bestuurders voor wie dat zou gelden.

SAP reageerde niet onmiddellijk op een verzoek voor commentaar, maar heeft wel informatie op een speciale website over de zaak gepubliceerd. Ook Oracle heeft een website aan de zaak gewijd.

Schuld bekentenis

SAP heeft in het verleden al toegegeven dat TomorrowNow "ondeugdelijke downloads" van de Oracle websites heeft gepleegd, en heeft inmiddels bestuurders bij TomorrowNow vervangen. Maar volgens SAP gaat het om geïsoleerde incidenten. De firma ontkent dat het een gestructureerd programma betrof, zoals Oracle claimt.

Oracle zoekt een uitspraak van een jury in een rechtszaak waarin het een schadevergoeding, teruggaaf van alle Oracle software en vergoeding van de juridische kosten eist.

2010

SAP is eerder schoorvoetend akkoord gegaan met het verschuiven van de rechtszaak naar 2010. Oracle had om uitstel gevraagd omdat het meer tijd nodig heeft om de zaak te onderzoeken. Oracle wil ook besprekingen over een eventuele schikking naar achter schuiven, maar dat stuit op verzet van SAP.

Advocaten van SAP hebben herhaaldelijk hun frustratie uitgesproken over wat zij beschouwen als vertragingstactieken. Oracle zou 'ongelimiteerde' toegang tot SAP-documenten en informatie eisen. SAP heeft de rechter daarop gevraagd om uit te leggen hoe de acties van SAP Oracle schade hebben toegebracht.

"Oracle noemt praktisch elk element van elk van zijn claims als een feitelijk meningsverschil. Maar daarbij gaat het voorbij aan het feit dat alles op hetzelfde probleem neerkomt: wat is er nu precies gekopieerd? Was dat toegestaan? En bracht dat schade toe aan Oracle? Dat zijn de feiten die ter discussie staan," bepleit SAP.

"Oracle wil zich niet toespitsen, en is kennelijk ook niet bereid om een snelle oplossing voor deze zaak te zoeken."

Volgens Oracle moet er een buitengewoon grote hoeveelheid materialen worden besturdeerd, waaronder terrabytes aan computerbestanden waarvan het kopieren alleen al weken heeft gekost. Ook zijn er forensisch analisten en mogelijk honderden externe experts nodig. Oracle heeft daarom verzocht om zes weken voor de rechtszaak te reserveren, in plaats van de gebruikelijke vier.