Wel schrapte rechter Phyllis J. Hamilton het verwijt van Oracle dat SAP copyrightschending zou plegen. Maar de andere aanklachten waarvan SAP vond dat die niet geldig waren, zoals contractbreuk en oneerlijke verrijking, blijven gewoon overeind. SAP stelde ook dat beschuldigingen zoals voorkennis en oneerlijke competitie niet gegrond waren op basis van de Copyrightwet maar dat vond de rechter niet bewezen. De rechtszaak staat gepland voor februari 2010.

SAP blij met pover resultaat

Ondanks de nederlaag reageerde SAP enthousiast op de uitspraak van de rechter. SAP was "verheugd om te horen dat de rechter de aanklacht wegens copyrightschending heeft laten vallen," aldus een woordvoerder tegenover de IDG Nieuwsdient.

De oorspronkelijke rechtszaak stamt uit maart 2007. Oracle klaagde SAP aan omdat een dochterbedrijf van het concern, TommorrowNow, software van de website van Oracle afhaalde. TommorrowNow was verantwoordelijk voor de ondersteuning van Oracle applicaties zoals Siebel.

Illegaal klanten afsnoepen

Door het downloaden van software van de Oracle-site, zou het dochterbedrijf van SAP met de illegaal verkregen informatie klanten afsnoepen. Oracle beschuldigde SAP daarom van oneerlijke concurrentie en bedrijfsdiefstal. SAP zou de informatie en software van de site gebruiken voor eigen gewin. Vlak na de aanklacht stelde SAP dat het niet van plan is een schikking te treffen met de aanklager. Ook beweerde het bedrijf dat het niks afwist van de praktijken van TommorrowNow.

Maar Oracle was het daar niet mee eens. Het bedrijf verstevigde de aanklachten tegen SAP, ondanks dat een rechter in februari voorstelde dat de twee partijen samen om de tafel te gaan zitten.

Meer dan 1 miljard

Oracle's nieuwe aanklacht baseerde zich op het feit dat bestuurders van de Duitse softwareleverancier wel degelijk op de hoogte waren van de gang van zaken binnen TommorrowNow. SAP heeft altijd beweerd dat de medewerkers van TommorrowNow inderdaad 'ongepaste downloads' hebben toegepast, maar dat het moederbedrijf er zelf niks mee te maken had.

In juni van dit jaar kwam Oracle voor het eerst met een schadebedrag naar buiten. Het bedrijf gaat waarschijnlijk meer dan 1 miljard dollar eisen van de inmiddels opgeheven dochteronderneming van SAP. Maar als reactie daarop claimde het Duitse concern weer dat "Oracle liever wilde speculaties uitroept dan de aanklacht goed te onderbouwen." Naar verwachting start de rechtszaak pas in februari 2010.