De website wordt aangeboden door automatiseringsbedrijf OwnIT, en lijkt sterk op het het Amerikaanse SourceForge. Daar kunnen open source projecten hun code hosten, discussiëren over de ontwikkeling van de software en versies beheren. Consumenten kunnen er bovendien terecht om de software te downloaden.

Nederland telt naar schatting enkele honderden open source projecten, die bij Sourceforge of soortgelijke dienst van Google niet op hun plek zouden zijn, bepleit Micha Kersloot, directeur van OwnIT.

Hij ziet een trend waarbij open source-projecten steeds meer inspelen op lokale behoeften, bijvoorbeeld, zowel met vertalingen van internationale projecten als met lokale software. Daarbij beschikt nog niet elk project over een goede website.

"Het gebeurt nog heel vaak dat een project als een .tar-etje op een website wordt gezet, en dat is het dan", vertelt Kersloot tegen Webwereld. Een .tar is een archief formaat.

OSSOS

OwnIT claimt de markt voor zich alleen te hebben. OSSOS bood vroeger met Uitwisselplatform hosting voor open source-projecten, maar deze overheidsinstantie is afgelopen januari overgegaan in NOiV (Nederland Open in Verbinding). Daarmee zou de toekomst van Uitwisselplatform onzeker zijn.

Update

De nieuwe website is in feite een update van een eerder project van OwnITs moederbedrijf KovoKs. Die website biedt ruimte aan 15 open source-projecten waaronder de Nederlandse versie van KDE. In de nieuwe versie krijgen projecten onder meer de beschikking over een wiki en is het broncodebeheer gemoderniseerd. De ondersteuning voor de oude dienst zal op termijn gestaakt worden.

Op dit moment is alleen het OpenTaal-project ondergebracht op de Nederlandse Sourceforge-kloon. Kersloot verwacht dat diverse projecten zullen overstappen van de oude naar nieuwe website. Daarnaast rekent hij op veel interesse van nieuwe projecten die nu nog bij OSSOS zijn ondergebracht of überhaupt geen online thuis hebben.

Projecten kunnen zich gratis op de dienst vestigen. OwnIT hoopt met het project vooral zijn naamsbekendheid in de Nederlandse open source-wereld te vergroten. Zowel open source als gesloten projecten zijn welkom, maar Kersloot verwacht weinig interesse van die laatste groep.

Bron: Webwereld Bron: Techworld