Het gaat Tranz-Send Broadcasting Network om een patent dat de naam “Media file distribution with adaptive transmission protocols” heet, dat in november 2007 werd goedgekeurd. In het patent wordt een filesharingsysteem beschreven dat bestaat uit een bestandsdatabase, een transfer client en een distributieserver.

Compensatie

Zowel het patent als de aanklacht zijn gevonden door TorrentFreak. "Een server/client mediadistributiesysteem is voorzien, waarin het serversysteem wordt aangepast om uitwisselingsverzoeken van clients, statusinformatie van een netwerk en protocol-informatie van elke client te bewerkstelligen", luidt de korte omschrijving van het patent. "De server die is gebaseerd op deze informatie, verzendt de mediafile op een aangepaste manier naar één of meer clients waarbij gebruik wordt gemaakt van een optimale uitwsisselsnelheid en/of netwerkprotocol, gebaseerd op de netwerkstatusinformatie en protocolinformatie."

Volgens de aanklager werkt BitTorrent ook zo, en daarom eist hij compensatie via de rechter. BitTorrent zou met UTorrent en de BitTorrent Mainline client al sinds 1999 inbreuk maken op het patent, dat destijds werd ingediend. TorrentFreak maakt zich ernstig zorgen over de gevolgen en wijst erop dat dit weliswaar niet de manier is waarop de meeste ingewijden BitTorrent zouden omschrijven, maar dat dit voor buitenstaanders moeilijk is te beoordelen.

Mogelijk desastreuze gevolgen

Naast BitTorrent is ook Kontiki aangeklaagd op dezelfde gronden. Dat bedrijf biedt ook p2p2-technologie aan, maar dan voor bedrijven, vooral voor het streamen van videoconferenties. Mocht de rechter Tranz-Send in het gelijk stellen, dan kunnen de gevolgen desastreus zijn. "Samen hebben de twee BitTorrent clients die in de rechtszaak worden genoemd wereldwijd meer dan 100 miljoen gebruikers. Als BitTorrent Inc. opeens royalties moet gaan betalen voor alle downloads, zal dit een dratische impact hebben op de werkzaamheden van het bedrijf. Om nog maar te zwijgen over de mogelijke effecten die dit heeft op andere BitTorrent softwarebedrijven", waarschuwt TorrentFreak.