Soma Somasegar, Microsofts vice-president van de Developer Division, heeft veel onrust veroorzaakt onder softwareontwikkelaars. Volgens Somasegar kent Visual Studio 2005 een aantal compatibiliteitsproblemen met Windows Vista, die echter pas later opgelost zullen worden.

"We werken samen met het Vista-team om deze problemen te begrijpen en oplossingen te bedenken. Deze zullen echter pas na de lancering van Windows Vista, als update voor Visual Studio beschikbaar komen", aldus Somasegar.

"We hadden de keuze tussen het opschorten van het eerste service pack voor Visual Studio of de oplossing voor de compatibiliteitsproblemen pas later vrij te geven, en hebben voor het laatste gekozen".

Hoewel Somasegar niet ingaat op de aard van de problemen, ligt voor de hand dat vooral Vista’s user account control een belangrijke oorzaak is. Dit nieuwe beschermingsmechanisme geeft gebruikers onder Vista minder rechten.

Volgens Sander Gerz van Dotned, de Nederlandse .Net-gebruikersgroep is het logisch dat er juist bij ontwikkeltools, problemen ontstaan.

"Debuggers en compilers gaan op een erg fundamenteel niveau met het besturingssysteem om. Daar vallen dan juist problemen te verwachten", aldus Gerz. Enige verbazing kan ook hij echter niet onderdrukken. "Je kunt je natuurlijk afvragen waarom ze dat nu pas melden. Visual Studio 2005 is al bijna een jaar uit en je verwacht dat de teams weten wat er in Vista zit dat daar impact op heeft. We vinden het jammer dat het zo is, maar begrijpen doen we het wel."

Volgens Arie Leeuwesteijn van Microsoft Nederland zal de benodigde technische update van Visual Studio 2005 in het eerste kwartaal van 2007 beschikbaar komen. "Microsoft zal het nodige doen om Visual Studio 2005 goed te laten werken in combinatie met Windows Vista", aldus Leeuwesteijn.

Geen .NET 1.1

Compatibiliteitsproblemen voor Visual Studio 2005 zijn niet het enige dat kwaad bloed gezet heeft bij veel, vooral Amerikaanse, ontwikkelaars. Ook de bekendmaking door Somasegar dat Microsoft uiteindelijk alleen het gebruik van Visual Studio 2005 op Vista zal ondersteunen, is slecht gevallen.

Volgens Somasegar is Windows XP de natuurlijke omgeving voor ontwikkelaars die nog ontwikkelen voor .NET Framework 1.1 en kunnen zij desgewenst onder Vista gebruikmaken van Virtual PC om hun werk te doen. Volgens de ontwikkelaars probeert Microsoft hen tot een overstap naar de nieuwste Visual Studio te dwingen.

Volgens Gerz valt dit wel mee. "Vista ondersteunt wel degelijk .Net 1.1-applicaties. Het probleem zit in de debugger van Visual Studio 2003 die niet goed ondersteund wordt door Vista."

De mate waarin dat een probleem is, hangt volgens Gerz af van het soort softwareontwikkeling dat een developer doet. "Ontwikkelaars die Windows Forms-toepassingen maken, worden getroffen. Die worden veelal ontwikkeld op Windows XP en wie dat doet op basis van Visual Studio 2003 komt voor de keus te staan wanneer Vista uitkomt. Visual Studio 2003 op Vista gebruiken is niet onmogelijk, maar mogelijk wel lastig in verband met gebrekkige debugger mogelijkheden."

Volgens Gerz ligt het dan voor de hand om over te stappen naar Visual Studio 2005 ook om de nieuwe technologie van Vista toe te passen zoals Windows Communication Foundation en Windows Presentation Foundation.

Alleen ontwikkelaars die voor mobiele apparaten programmeren moeten volgens hem verplicht overstappen naar Visual Studio 2005. "Zij hebben het grootste probleem. In Virtual PC worden via usb gekoppelde apparaten niet goed ondersteund. Het debuggen van een mobiele applicatie vanuit Virtual PC werkt ook niet. Dus deze groep moet verplicht overstappen naar Visual Studio 2005." Bron: Techworld