Dat blijkt uit processtukken van de civiele rechtszaak tussen RealNetworks en Hilbrand Edskes waar Webwereld over beschikt. Donderdag dient het hoger beroep van de zaak, die door RealNetworks werd verloren omdat Edskes de bestanden niet zelf op zijn server had staan.

Wel op server

Inzet van de strijd is de website Codecpack.nl, waarop links naar bestanden te vinden zijn. RealNetworks stelt dat de bestanden daar ook staan, maar Edskes ontkent dat. Hij zegt dat het goedkoopste webhosting pakket dat hij afnam een download niet eens mogelijk maakt.

Maar expert Nico Keijser wijst naar verwijzingen in de broncode van de webpagina, waarin duidelijk te lezen zou staan dat er wordt verwezen naar twee bestanden: http://codecpack.nl/realalt160.exe en http://codecpack.nl/realalt160lite.exe en dus niet naar een andere site. Volgens de expert is dat het bewijs dat Edskes wel degelijk bestanden aanbood.

Hard bewijs

“Het is technisch niet mogelijk om een domein/website op een hoofddomein zelf te onderhouden en dat tegelijkertijd of deels op het niveau van IP-adres te laten doorverwijzen naar een andere domein/website", concludeert de door de rechtbank erkende expert.

Ook een tweede expert, Ernst Peter Tamminga, komt tot diezelfde conclusie. Edskes heeft niet naar een andere locatie verwezen en rechtstreeks een download aangeboden. Dat moet voor RealNetworks uiteindelijk tot de conclusie leiden dat Edskes volledig aansprakelijk is voor de schade.

Toch mogelijk

Maar over de feiten is geen overeenstemming. Twee experts van beveiligingsbedrijf Fox-IT denken na studie juist dat het helemaal niet zeker is dat Edskes iets op zijn server had staan. Het blijkt technisch wél mogelijk dat er vanaf de link naar een andere locatie wordt doorverwezen. Hiervoor zou dan een zogenaamd .htaccess-bestand zijn gebruikt, waardoor het lijkt dat een gebruiker de website niet verlaat maar dat in feite wel doet.

In tegenstelling tot wat Keijser en Tamminga beweren, benadrukt Fox-IT juist dat de broncode van de website helemaal geen zekerheden biedt. “Aan de HTML broncode van een website is niet te zien of bij een link gebruikt wordt gemaakt van een htaccess-redirect", schrijft het bedrijf dat vervolgens concludeert dat Edskes heeft kunnen doorverwijzen naar een andere locatie.

“Het antwoord op vraag 3 is derhalve dat de desbetreffende link een redirect naar een externe website betreft. Er wordt verwezen naar een andere server vanwaar het bestand wordt gedownload", stelt Fox-IT haaks op de bewering van Keijser, die juist beweert dat dit niet kan. Ook bevestigt het bedrijf dat Edskes deze methode van doorverwijzen vaker gebruikt.

Inval

De website Codecpack.nl stond bekend om de vele links naar Freeware software. Een van de pakketten was het programma Real Alternative dat een alternatief vormt voor de RealPlayer. De software zou inbreuk maken op de rechten van RealNetworks en volgens RealNetworks is Edskes het genie achter de software.

Daarom strijdt het bedrijf tegen Edskes. In februari 2010 werd bij hem een inval gedaan en computers in beslag genomen. De kopieën van de schijven staan nog altijd in bewaring, maar zijn niet ingekeken. Dat wil RealNetworks wel, maar de advocaat van Edskes verzet zich daartegen. De aanleiding voor de inbeslagname was een inbreuk op auteursrechten, maar dat is volgens de rechter niet bewezen.

Edskes diende een klacht in over het optreden van de deurwaarder, maar die werd tot twee maal toe niet gegrond verklaard. Ondertussen wilde RealNetworks een aantal partijen onder ede horen. Opmerkelijk genoeg was daar ook de rechter bij die zelf in eerste aanleg over de zaak heeft beslist.