Dat blijkt uit het vonnis van de Rechtbank Den Haag, waarin de rechter overweegt of de software Real Alternative inbreuk maakt op auteursrecht. Maar de beheerder van een website niet aan te wrijven, zo oordeelt de rechter nu. In plaats van de geëiste tonnen schadevergoeding moet het bedrijf nu tienduizenden euro's betalen.

Geen auteursrechtenschending

Edskes beheert de website CodecPack waar veel links naar freeware op staan. Een van de pakketten is Real Alternative, een alternatief voor Real Player van RealNetworks. Edskes herschreef de url, zodat het leek dat hij de software zelf ook verspreidde.

Toch is dat volgens de rechtbank niet zo. Volgens de rechter zijn het alleen partijen met een oude webbrowser die dit zien:

“Bovendien heeft [X] gemotiveerd gesteld, hetgeen niet is weersproken door Real Networks, dat deze vermelding 'from: server - B1.[X].com' slechts in beeld kwam bij gebruikers die een bepaalde oudere versie van Internet Explorer gebruikten maar dat gebruikers van meer recente versies van Internet Explorer of van andere webbrowers zoals Mozilla Firefox, Opera of Apple Safari de vermelding 'van:ftp2.freenet.de' te zien kregen", schrijft de rechtbank. "Bij gebruikers die deze vermelding in beeld kregen bij stap 2 in het downloadproces, kan naar het oordeel van de rechtbank zelfs niet de indruk zijn ontstaan dat zij Real Alternative aan het downloaden waren van een server van [X]."

Verliezen op alle punten

Ook de stelling van RealNetworks dat Edskes aan verveelvoudiging heeft gedaan, klopt volgens de rechter niet. Verder mag het bedrijf niet stellen dat de sitebeheerder een onrechtmatige daad heeft gepleegd. Zelfs de claim dat het merkenrecht van RealNetworks is geschonden haalt het niet. Het bedrijf verliest dan ook op alle punten en moet Edskes €48.000 aan advocaatskosten vergoeden.

Dat bedrag dekt niet alle kosten, omdat er nog 18.000 in andere procedures is gaan zitten. Ook die zijn door RealNetworks tegen Edskes gestart. Zo wil het bedrijf de man horen in een voorlopig getuigenverhoor om zo alsnog een procedure te winnen.

Geen reactie

Ondanks de belofte van de advocaten van AKD dat RealNetworks zal reageren zodra er een uitspraak is, wordt op meerdere telefoontjes van Webwereld niet teruggebeld. Edskes is vooral opgelucht.

Ex-parte

In februari 2010 startte RealNetworks in stilte een zaak tegen Edskes. Bij die een ex-parte procedure, waarbij de gedaagde niet aanwezig mag zijn, besloot de rechtbank Den Haag dat de link voorlopig niet op de website van Edskes mag staan.

Die uitspraak werd vervolgens door RealNetworks gebruikt om internationaal te claimen dat er een verbod is uitgesproken. Het advocatenkantoor AKD van RealNetworks schrijft bijvoorbeeld aan Computerbild:

“A distributor was brought before the District Court of the Hague in the Netherlands and charged with infringement of RealNetworks. The verdict was in favour of RealNetworks and the defendant was ordered to remove all infinging content (such as links) from his website and cease all further infringement upon copyright law of our client."

Geen zeggingskracht

AKD speelde daarmee al op het randje, omdat die uitspraak geen enkele zeggingskracht had. “Het is geen vonnis maar een beschikking (maar toegegeven, onder niet-juristen wordt de ex parte-beschikking ook wel "vonnis zonder wederhoor" genoemd). Een gerechtelijk bevel volgend uit een ex parte-beschikking geldt alleen tegen degene tegen wie het is uitgesproken", legt Aron das Gupta, advocaat bij internationaal advocatenkantoor VMW Taxand uit.

Nu blijkt dus dat Edskes niet fout zat.

Geen juiste indruk

RealNetworks wilde duidelijk een andere indruk wekken. Ook Techzine kreeg een brief waarin het werd gesommeerd een link te verwijderen. “Mij was niet duidelijk dat dit geen definitief vonnis betrof", zegt Coen van Eenbergen van Techzine tegen Webwereld. Volgens hem werd die indruk wel gewekt. Zijn partner heeft de zaak toen afgehandeld, maar hij herinnert zich nog dat hij de gang van zaken vreemd vond. “Wij hebben de software verwijderd, omdat deze toch niet populair was en wij geen zin hadden in juridisch gedoe."

RealNetworks had meer succes met deze tactiek. Het zegt dat 60 procent van de aangeschreven partijen (56 in totaal) de 'inbreuk' heeft gestaakt. Het advocatenkantoor AKD, dat voor RealNetworks als woordvoerder optreedt, reageert niet op een verzoek om commentaar. Eerder stelden de juristen al dat ze niet willen reageren tot er een uitspraak is. Nu die uitspraak er is blijven de advocaten zwijgen.

Das Gupta zet grote vraagtekens bij de tactiek van het advocatenkantoor, naar nu blijkt terecht: “Ik meen dat ook advocaten enige terughoudendheid dienen te betrachten bij het refereren aan toegewezen ex parte-beschikkingen in sommaties tegen een andere partij dan degene tot wie de ex parte-beschikking zich richt. Het zijn immers goedkoop behaalde succesjes waarover doorgaans nog niet daadwerkelijk is geprocedeerd tussen partijen."