De zaak draait om de website Codecpack.nl. Op deze Nederlandse site staan tientallen verwijzingen naar gratis software op internet. Een van die pakketten was Real Alternative, een Windows-alternatief voor het ooit populaire RealPlayer.

Civiele actie

RealNetworks, het bedrijf achter de RealPlayer, beweert dat Real Alternative inbreuk maakt op het merkrecht door een klein logo in de bovenhoek en dat het bovendien auteursrecht van het bedrijf schendt. De software zou namelijk voor het decoderen van audio- en videobestanden gebruik maken van programmatuur van RealNetworks.

Een van de distributeurs van Real Alternative zou Hilbrand Edskes zijn, de man achter Codepack.nl. Hij zou vanaf zijn site niet alleen linken, maar ook downloads aanbieden. Op die basis krijgt RealNetworks in 2010 het recht om de computers van Edskes in beslag te laten nemen. Dat gebeurde in een geheime ex-parte procedure, waarin de tegenpartij zich niet kon verdedigen. De machines zijn in beslag genomen en na het maken van een kopie een paar dagen later teruggegeven.

Inmiddels loopt er een bodemprocedure, waarin RealNetworks probeert een schadevergoeding te krijgen voor de schade die het bedrijf geleden zou hebben. Daarnaast wil het bedrijf een verbod op het linken naar Real Alternative. Om dat te bereiken is er nu twee keer een zitting geweest. Op 1 december 2011 moet Edskes in de rechtbank verschijnen voor een voorlopig getuigenverhoor. Hij wordt dan onder ede verhoord.

Geen distributie

Uit rechtbankstukken die Webwereld heeft ingezien blijkt dat inmiddels duidelijk is dat Edskes niet zelf software heeft verspreid. Inmiddels erkent ook RealNetworks dat het misschien wel leek dat de programmatuur werd gehost, maar dat dit niet meer dan een doorverwijzing naar een downloadsite was.

Ook de link naar Real Alternative op de site is verwijderd. Dat is volgens Edskes verplicht gebeurd op het moment dat zijn computers in beslag werden genomen. De veronderstelde inbreuk lijkt daarmee ook gestopt te zijn. Maar daar neemt RealNetworks geen genoegen mee. Er is nog discussie gaande of de link meteen is weggehaald, omdat verwijzingen soms lang nog kunnen bestaan. RealNetworks stelt dat ter discussie en wil ruim twee ton aan genoegdoening, omdat het niet kan accepteren dat sommige caches langlopend zijn.

Het is onduidelijk waarom RealNetworks de zaak verder doorzet. In de rechtbankstukken zegt het bedrijf dat ze niet in staat zijn om de maker van de software te achterhalen en dat ze daarom Edskes aanpakken voor de verspreiding.

Sommatie

De aanpak is opmerkelijk, omdat Edskes niet eerst is gewaarschuwd met een sommatie vooraf. “Dat is wel gebruikelijk", vertelt Christiaan Alberdingk Thijm, internetadvocaat en expert in eigendomsrecht tegenover Webwereld. Volgens hem is het gewoonlijk gebruikelijk om te zorgen dat de inbreuk op rechten stopt. “Tenzij je een sterke reden hebt dat niet te doen."

Toch moet hij erkennen dat het juridisch mogelijk is om deze actie te starten zonder een waarschuwing vooraf. Maar dat Edskes die niet heeft gehad en dat meteen zijn privécomputers in beslag zijn genomen, verbaast hem wel.

'Zorgvuldige discussie'

In een reactie aan Webwereld stelt Peter Claassen, advocaat voor RealNetworks niet te willen reageren totdat er een uitspraak is. "Real Networks vindt het in deze context ongepast en niet verstandig om de zorgvuldige en met waarborgen omklede discussie voor de rechter nu in de pers over te doen. Als het vonnis is gewezen ben ik gaarne bereid - ongeacht de afloop - aan u een reactie te geven", schrijft hij dan ook.

RealPlayer was eind jaren '90 van de vorige eeuw een populaire mediaspeler op internet. Toen het bedrijf in een concurrentiestrijd met onder andere Microsoft verwikkeld was, heeft het programmatuur zo aangepast dat het moeilijk te verwijderen was. Het gevolg van die keuze was dat het uiteindelijk werd bestempeld als spyware. Real Alternative moest het 'spyware-vrije' alternatief vormen.