Alweer zes jaar geleden claimde SCO dat Unix hun intellectueel eigendom is en dat Linux inbreuk maakte op dat intellectuele eigendom. Het bedrijf spande een rechtszaak aan tegen IBM en veroorzaakte opschudding in de open source wereld door een groot aantal bedrijven dat Linux gebruikte aan te schrijven met de mededeling dat licentiegeld aan SCO verschuldigd was. In augustus 2007 bepaalde een rechter in Utah dat de code van Unix toebehoorde aan Novell, waardoor alle poten leken te zijn weggezaagd onder de stoel van SCO.

Nu kraait Darl McBride, de CEO van SCO, weer victorie in de Salt Lake Tribune. Daarin viert McBride de jongste uitspraak van de federale rechter als een grote overwinning. Volgens hem betekent het dat SCO opnieuw zal gaan proberen om licentiegelden te gaan innen bij de duizenden bedrijven die Linux gebruiken. Bovendien gaat SCO IBM weer te lijf, aldus McBride.

Maar volgens Groklaw juicht McBride iets te vroeg. Dat de uitspraak is teruggedraaid dat de rechten op Unix bij Novell liggen, wil nog niet zeggen dat SCO die rechten heeft. Daar zal eerst een nieuwe rechtszaak over moeten worden gevoerd. Bovendien is de uitspraak uit 2007 voor een deel wel degelijk bevestigd. Er moeten nog steeds royalties worden betaald aan Novell, terwijl SCO helemaal geen geld heeft, zo merkt Groklaw fijntjes op.

Bij IBM zullen ze helemaal niet wakker liggen van de nieuwe ontwikkeling. Dat bedrijf heeft altijd op het standpunt gestaan dat er helemaal geen overtreding van het copyright was, van wie de code ook is. SCO heeft ook nooit code kunnen laten zien waarin die overtredingen werden aangetoond Bron: Techworld