Google hoeft niet voor de rechtbank te verschijnen om zich te verdedigen tegen praktijken waarbij het via cookie-tracking de privacy van gebruikers in gevaar zou brengen. Gebruikers van Safari en Internet Explorer hadden in februari vorig jaar een zaak tegen de zoekmachine aangespannen omdat Google de privacyinstellingen van deze browsers bewust zou omzeilen. Door het negeren van de instellingen in Safari en IE, zou Google inbreuk maken op drie Amerikaanse wetsartikelen door gebruikers alsnog gepersonaliseerde advertenties te serveren.

De Amerikaanse federale rechter stelt nu dat er weliswaar sprake is geweest van omzeilen van cookie-instellingen door gebruik van code die de instellingen negeerde, maar dat dit de privacy van gebruikers niet geschonden heeft. Google claimde direct al na het indienen van de zaak dat het bedrijf geen persoonlijke informatie van gebruikers volgt als dit zo ingesteld is. Dat het begin 2012 toch even gebeurde dat browservoorkeuren omzeild werden, zou liggen aan een fout in de code en niet bewust zo geprogrammeerd zijn.

Google reageerde tevreden op de uitspraak. “Net als altijd blijft bescherming van de privacy en security van onze gebruikers topprioriteit”, liet het in een verklaring optekenen. Eind 2012 trof het bedrijf nog een schikking van 22,5 miljoen dollar met de toezichthouder FTC over hetzelfde dispuut.

De bewuste browserinstelling in Safari voor Mac OS X.