De CEO van Red Hat publiceerde zijn overwegingen onder de titel 'On the Wrong Side of History' in Wired News. De afgelopen tijd hebben diverse topmannen van Microsoft zich uitgelaten over open source en – meer specifiek – over Linux. Red Hat is een van de grootste distributeurs van Linux. Microsofts topman Steve Ballmer startte de aanval met de stelling dat Linux de grootste bedreiging voor Microsoft is. Vervolgens deed Doug Miller van Microsoft een duit in het zakje: gratis zou geen toekomst hebben en Linux is onvolwassen. De manager voorzag een slachting onder bedrijven die zich met Linux bezighouden.. De aanval vanuit Redmond op Linux en open source-software bereikte haar voorlopige hoogtepunt met de uitlatingen van James Allchin, die overal met verbijstering werden ontvangen. Volgens Allchin is open source een bedreiging voor 'the American way of life' omdat open source innovatie zou bedreigen. Szulik van Red Hat weet naar eigen zeggen nauwelijks waar hij moet beginnen om dit alles te weerleggen. Uiteindelijk onderneemt hij toch een poging alle punten van kritiek op Linux tegen te spreken. Linux is geen onrijp product, stelt Szulik. "Dit is aanwijsbaar onjuist. Een wereldwijd netwerk van software-experts is al meer dan acht jaar constant bezig met de ontwikkeling van Linux." Verder wijst hij erop dat Linux inmiddels een marktaandeel heeft van meer dan 30 procent in de servermarkt, wat nogal veel zou zijn voor een onvolwassen product waar Microsoft het voor houdt. 'Dominantie, monopolie en totale beheersing'
Szulik kan zich wel vinden in de bewering dat Linux een grote bedreiging is voor Microsoft: "Het open source-model bedreigt de core business van Microsoft: dominantie, monopolie, totale beheersing en weinig keus voor de consument. De geschiedenis heeft uitgewezen dat hegemonisten en diegenen die vrijheid beperken, uiteindelijk falen in hun opzet. Microsoft is aan de verkeerde zijde van de geschiedenis." Microsofts bewering dat open source fataal zou zijn voor innovatie ontlokt Szulik een lange zucht. "Dat is een bizarre beschuldiging. Open Source zorgt juist voor een geweldige ontwikkeling in software. Het echte vraagstuk is echter: wie bezit het copyright? Met open source zijn de gebruikers eigenaar; zij verbeteren het en delen het met anderen." Szulik ziet de toekomst vol vertrouwen tegemoet. "Het debat is nu in volle gang en als de geschiedenis onze leidsman is, dan weet ik wel welke beweging gelijk zal krijgen. Vrijheid, vrije toegang en individuele rechten winnen het op de lange termijn altijd", zo denkt Szulik.

Eerdere relevante berichten:
Microsoft: 'Open source bedreigt innovatie' (19 februari 2001)