Tot grote verbazing van de onderzoekers van Proofpoint waren het niet de gok- en zaklamp-apps, maar juist de religieuze apps die het vaakst aan de heidenen waren overgeleverd. De onderzoekers testten in totaal zo'n 10300 religieuze apps en vergeleken de uitkomsten met 23000 kaartspel- en 5600 zaklamp-apps. Hoewel er meer gok- en zaklamp-apps bestaan dan religieuze apps, waren de religieuze apps gewogen en te licht bevonden, met 0,22 procent om 3,7 procent.

Werkwijze

De malafide apps werden door de onderzoekers onderverdeeld in drie categorieën Malicious-, dangerous- en moderate risk behaviors. Onder de dangerous- en moderate-behavior categorieën vallen acties als het lezen en sturen van gebruikersgegevens naar een externe server zonder medeweten van de gebruiker, terwijl malicious behavior het systeem moedwillig sloopt door root- of superuser-privileges te verkrijgen, login gegevens te stelen en zero-day kwetsbaarheden uit te voeren.

Bijbel-apps zijn het gevaarlijkst

Procentueel gezien kwamen de Bijbel-apps er het slechtst vanaf. Van de 5654 apps kregen er 208 de stempel: "Dangerous behavior" mee en werden er 140 bestempeld als Malicious. Bij de 4500 Koran-apps waren het er 16 om 38. Van de 200 Torah-apps werden er twee aangemerkt als malicious. Hoewel niet al deze malafide apps proberen je zo arm als Job te maken, verzamelden sommige dus wel zonder aanzien des persoons meer gegevens dan nodig.