Grote en goedkope harde schijven betekenen niet dat gebruikers vrijelijk hun gang kunnen gaan om daar wat ze maar willen op te zetten. Niet stroomt alleen beschikbare ruimte zo in rap tempo vol, ook kleven er mogelijk juridische nadelen aan.

Als er door werknemers gedownloade illegale bestanden op uw netwerkservers staan, bent u daar als bedrijf immers aansprakelijk voor. Het heeft dus wel degelijk zin om uzelf en uw servers daartegen te beschermen. In eerste instantie doen we dat met opslagquota.

Opslagquota

Vanaf Windows 2000 treft u in de eigenschappen van lokale schijfeenheden een quotabeheer aan. In Windows 2003 is daaraan vrij weinig veranderd. Als u een netwerk heeft met een grote hoeveelheid Windows-fileservers, kleven daar echter een paar nadelen aan. Zo moet u de quota voor iedere schijf instellen en wel lokaal. De quota zijn wel tot op zekere hoogte voor gebruiker instelbaar, maar niet over meerdere servers heen. Merk op dat we alleen over schijven spreken: u kunt geen quota instellen voor directory's.

Bovendien zijn er maar een zeer beperkt aantal waarschuwingen mogelijk en die zijn allemaal in pop-upvorm. De waarschuwing is trouwens voor de gebruiker, niet voor de systeembeheerder.

Quota & File Sentinel of kortweg QFS gaat heel wat verder. Met QFS krijgt u een gecentraliseerd quotabeheersysteem waarbij u wel degelijk met regels (policy) kunt opgeven welke gebruikers of gebruikersgroepen hoeveel opslagruimte mogen gebruiken over heel het netwerk.

Die opslagruimte mag u zo breed mogelijk bekijken. De regels kunnen slaan op hele schijven, directory's, servers, netwerkvolumes, noem maar op. U kunt zelfs rekening houden met tijdelijke of permanente bestanden. Regels kunnen gelden voor alle gebruikers, bepaalde groepen, of bepaalde gebruikers.

U kunt hierbij altijd uitzonderingen op de regel opgeven, zodat bepaalde regels gelden voor bepaalde gebruikers maar niet voor andere. In verband met de opslagquota kunt u meerdere grendelwaarden (tot maar liefst 200 stuks) opgeven waarbij het systeem waarschuwingen moet geven of acties moet ondernemen. Die waarschuwingen en acties kunt u zelf definiëren.

Pop-ups

Een waarschuwing kan als pop-up, maar ook als e-mail. U kunt hierbij opgeven naar wie de waarschuwing gestuurd moet worden. QFS kan vanuit één systeem naar andere servers of werkstations met gedeelde volumes gedistribueerd worden doorheen uw netwerk. Voor de installatie van QFS hoeft een systeem trouwens niet herstart te worden en dat vinden we altijd een pluspunt.

QFS biedt de mogelijkheid om regels op te zetten voor het tegenhouden of tenminste opvolgen (auditfunctie) van bepaalde bestanden, zowel voor opslag als voor toegang. Dat is nuttig om te vermijden dat de opslagruimte in uw netwerk misbruikt wordt met bestanden die normaal niet thuishoren op uw bedrijfsservers.

Zo kunt u regels opstellen voor mp3's, avi's, quicktime movies, desnoods jpg's en gif's maar ook vbs (Visual Basic scripts, vaak misbruikt door virussen en trojans). Er is een rapportagemodule met uitvoer van webrapporten om u alle mogelijke informatie en statistieken over het opslaggebruik in uw netwerk te laten zien.

Bron: Techworld