Uit onderzoek van softwaremaker The Future Group blijkt dat ontwikkelaars gemiddeld 60 procent van hun tijd besteden aan het oplossen van applicatieproblemen.

Volgens de onderzoekers gaat de meeste tijd zitten in het zoeken naar de oorsprong van een softwareprobleem. The Future Group schat dat het achterhalen van de oorzaak 80 procent van het werk is; het verhelpen van het probleem de resterende 20 procent.

Behalve de ontwikkelaars blijken ook vaak anderen bij het probleem betrokken te worden, zoals testers en supportmedewerkers. Zo blijken testers 65 procent van hun tijd te besteden aan het documenteren en nabootsen van problemen.

"Mensen zijn geneigd elkaar de schuld te geven waardoor iedereen die iets met de applicatie te maken heeft, wordt betrokken bij het probleem", stelt Marcel Meeuwisse van The Future Group.

Ook supportmedewerkers zijn volgens de onderzoekers veel tijd kwijt aan problemen met software. Een helpdeskmedewerker is grofweg tweederde van zijn tijd kwijt aan het oplossen van problemen.

Afhankelijk van het soort helpdesk, variëren deze problemen volgens TFG van vergeten wachtwoorden (eerstelijns) en configuratiefouten (tweedelijns) tot het oplossen van complexe applicatieproblemen (derdelijns). Bron: Techworld