De onderzoeker ondervroeg ruim 750 Nederlandse organisaties met minimaal honderd pc's en databasesystemen in gebruik (vaak van verschillende leveranciers). Maar liefst driekwart van de ondervraagden gaf aan Microsofts SQL Server te gebruiken. Oracle is bij de helft van de ondervraagde organisaties in gebruik.

Ook werd gevraagd welke database als cruciaal wordt gezien voor de bedrijfskritische toepassingen en hier bleken de verhoudingen iets minder scheef te liggen. Microsoft SQL Server door 37 procent van de organisaties wordt aangemerkt als de belangrijkste database terwijl dat voor 32 procent van de organisaties Oracle is. MySQL is met 11 procent de nummer 3, gevolgd door IBM DB2 met 7 procent. In het segment met 500 of meer pc’s heeft Oracle met 48 procent de overhand op Microsoft SQL Server dat nog altijd door 28 procent wordt bestempeld als de belangrijkste database voor de organisatie.

Workloads op de database

Kijkend naar de workloads die worden gedraaid, dan blijkt dat het draaien van een datawarehouse veruit de meest voorkomende toepassing is. Tweederde van de organisaties geeft aan dat deze toepassing draait op de primaire database. Andere veel voorkomende workloads op de primaire database zijn ERP-software (53 procent), CRM-software (52 procent) en Business Intelligence (45 procent).

Verder inzoomend op Business Intelligence-software bij DBMS-gebruikers, blijkt dat BI-software van SAP/Business Objects de meest voorkomende oplossing is (53 procent). De BI oplossing van Oracle/Hyperion komt voor bij 38 procent van de DBMS-organisaties met BI. De BI-software van Cognos (tegenwoordig IBM) wordt door precies een derde van de organisaties gebruikt. De vierde meest voorkomende BI-oplossing betreft Microsoft BI (29%).

Saillant detail ligt in de samenhang tussen BI-pakket en primaire database. Sites waar Microsoft SQL Server de belangrijkste database is, maken het meest gebruik van BI-software van SAP/Business Objects. (57 procent) en vervolgens Microsoft BI (33 procent).

Bron: Techworld