Volgens Simon Phipps, hoofd open-source bij Sun, moet nog goed worden nagedacht over 'het compatibel houden van Java'. Tegelijkertijd moet worden voorkomen dat bedrijven geen misbruik maken van de vrijgave, bijvoorbeeld door eigen implementaties door te drukken.

"We zijn op zoek naar de juiste balans. De Java-markt is een grote, open markt waarin bedrijven andere bedrijven een dienst bewijzen", stelt Phipps. "We willen geen verandering doorvoeren die Java minder compatibel maakt."

Sun hoopt dat de vrijgave op lange termijn leidt tot meer innovatie en een bredere toepassing van Java. Maar op korte termijn worden weinig effecten verwacht, zegt Phipps.

Stroomversnelling

Het project achter de vrijgave is sinds de aanstelling van algemeen directeur Jonathan Schwartz in een stroomversnelling gekomen, aldus Phipps. Waar onder het bewind van McNealy nog gepraat werd over het wel of niet open-source maken van Java, wordt nu al gepraat over de transitie.

Denise Cooper, voormalig Sun-medewerker en deelnemer aan het Open Source Initiative, verwacht echter dat de transitie niet zonder schokken of stoten zal gaan. Een deel van de managementlaag bij Sun verzet zich nog steeds tegen de vrijgave, aldus Cooper.

"Sun zal, om de transitie succesvol te laten verlopen, mensen moeten overtuigen of indoctrineren. Ik ben erg benieuwd welke stappen ze gaan ondernemen om dit voor elkaar te krijgen." Bron: Techworld