Gaming disorder is door de Wereldgezondheidsorganisatie toegevoegd onder het kopje "Aandoeningen als gevolg van verslavend gedrag" en wordt omschreven als een patroon van hardnekkig of terugkerend game-gedrag dat zich op de volgende manieren uit:

  • Verminderde controle over gaming (bv. begin, frequentie, intensiteit, duur, beëindiging, context).
  • Het verhogen van de prioriteit die aan games wordt gegeven, in die zin dat games voorrang krijgen boven andere levensbelangen en dagelijkse activiteiten.
  • Voortzetting of escalatie van het gamen ondanks de negatieve gevolgen. Het gedragspatroon is zo ernstig dat het leidt tot een aanzienlijke beperking van het persoonlijk, familiair, sociaal, educatief, beroepsmatig of andere belangrijke aspecten van het functioneren.

Als deze symptomen zich tenminste 12 maanden voordoen kan je spreken van een gaming disorder. Overigens moet deze ziekte niet verward worden met Hazardous gaming, hoewel sommige symptomen wel overlappen, is dit een andere ziekte.