Dat stelt Onno Verdonk, ondernemer en sinds 1997 bezig met testmanagement. Hij neemt contact op met Webwereld na een artikel over een andere testmanager, die volgens hem wat overspannen overkwam. Hij herkent het beeld van slechte tests bij banken niet.

Projectleiders africhten

Volgens Verdonk is testen altijd werken in een hekselketel. “Er staat altijd druk op de ketel. Wanneer een project uitloopt in de bouw dan komt het testen onder druk”, vertelt hij. “Daar moet je tegen wapenen. Je moet 'Nee' kunnen zeggen. Te vaak proberen mensen op jouw stoel te gaan zitten.”

Voor hem is testen vooral het afdekken van risico's en dat is iets wat bij de projectleiders en managers tussen de oren moet komen. “Aan het eind weet ik welke risico's je hebt afgedekt en welke restrisico's er overblijven. Die rapporteer je. Wanneer een verantwoordelijke die risico's acceptabel vindt dan is het prima. Dat moet je ze wel tussen de oren zien te krijgen.”

Hij ziet dan ook een deel van zijn werk om het begrip risico goed uit te leggen en mensen op te voeden in het accepteren dat het afdekken van gevaren wat tijd kost. Aan de andere kant ziet hij ook mogelijkheden in de werkdruk op projecten. “Dat maakt mensen ook creatief.”

Niet persoonlijk

Wat volgens Verdonk bij de testmanager uit het eerdere artikel duidelijk mis ging, is dat hij de problemen persoonlijk begon op te vatten. “Er staat altijd druk op een project om zo snel mogelijk iets in productie te nemen. Dan zullen mensen proberen ruimte te vinden waar het niet is”, vertelt hij dan ook. “Dat is niet iets persoonlijks, maar een zakelijke beslissing.”

De crux is volgens hem dan ook het proces goed te begrijpen. “Veel mensen vergeten dat als we aan het bouwen er van alles verandert: de wensen, de business, de omgeving en de technologie. Daar moet je goed op inspelen”, betoogt hij. “Als testmanager moet je goed de eindconclusie trekken en risico's in kaart brengen. Die wil je afdekken en dan maak je de slotsom voor wat je test of juist niet.”

Banken wel netjes

Er wordt bij banken “goed” getest. “Dat moet ook wel, want het gaat om geld”, legt hij uit. “Natuurlijk is er businessdruk, want als je de eerste bent dan hou je een groter deel van de markt. Zo simpel is het.”

Toch bestrijdt hij het beeld dat er bij banken dan maar met de pet naar wordt gegooid. Eerder testte hij in andere industrieën. “Dan zie dat zaken veel eerder in productie worden gezet”, vertelt Verdonk. “Dan constateer je wel eens dingen waarvan ik nu denk dat zoiets bij bank never nooit gebeurd zou zijn.”