Wij vroegen enkele experts naar hun ervaringen en vooral naar de problemen die zij meemaken bij implementaties van virtualisatie. Hoe ontloop je de valkuilen van een virtualisatieproject? Hier tien tips, met op…

10. Zorg voor voldoende kennis

Organisaties die virtualisatie zien als 'een andere manier voor doorgaan met hetzelfde' zullen nooit de voordelen behalen die mogelijk zijn. Virtualisatie is een heel andere manier van werken met een grotere impact dan de beheerafdeling. Succesvolle virtualisatie wordt maar zelden geheel door een organisatie zelf uitgevoerd. Schakel tijdig externe experts in en zie dit los van voldoende training van het eigen personeel.

“Het is natuurlijk allemaal sterk afhankelijk van de grootte van een bedrijf en de grootte van het project, maar twee getrainde medewerkers is toch wel het minimum voor een willekeurig project. Een veel gekozen optie is naast de eigen medewerkers een of enkele dagen een externe consultant in te schakelen om de migratie te begeleiden”, aldus Jeremy van Doorn, Manager System Engineers Benelux bij VMware.

9. Ken de eigen omgeving

Voordat er ook maar over virtualisatie kan worden nagedacht, is het van groot belang de eigen huidige omgeving door en door te kennen en volledig in kaart te brengen. Kijk pas daarna wat er staat aan hardware en welke applicaties er actief zijn, en bepaal dan hoe er gevirtualiseerd kan worden.

Maak een duidelijk onderscheid tussen wat er wel en wat er niet gevirtualiseerd wordt. Draait een zware database op een server met 8 cpu's terwijl de virtualisatieoplossing maar 4 cpu's per virtuele machine toestaat, dan is dat een duidelijke reden om die server niet te virtualiseren. Ook het bepalen welke servers nadat deze gevirtualiseerd zijn, op dezelfde host komen te draaien, is van het grootste belang. Virtualisatie is niet altijd het goede antwoord.

8. Maak van virtualisatie een strategische keuze

Alleen door virtualisatie als strategie in te zetten is het mogelijk voordeel te halen op veel punten in plaats van maar op één. Is de keuze voor virtualisatie eenmaal gemaakt, blijf daar dan ook naar handelen. Laat virtualisatie het uitgangspunt zijn. Virtualiseren, tenzij. Bekijk wel op basis van realistische scenario's bij ieder nieuw project hoe de nieuwe infrastructuur in de bestaande omgeving ingepast kan worden, virtueel of niet.

7. Duurzame kwaliteit

Gebruik hoogwaardige kwaliteit en techniek die zich heeft bewezen. Gebruik geen bèta's of eerste versies van producten in de productieomgeving. Zoek referenties en controleer of de bestaande hard- en software daarmee compatibel is.

6. Operational Readyness

Zorg dat het bedrijf de nieuwe mogelijkheden die virtualisatie biedt, ook echt gebruikt. Maar voorkom dat het leidt tot uitwassen en wildgroei. Zorg ervoor dat de bedrijfsvoering is voorbereid op de nieuwe mogelijkheden van de virtualisatie.

"Op ESX Server is het heel makkelijk een nieuwe virtuele machine aan te maken. Zijn testprocedures en changeprocessen hierop niet voorbereid en aangepast, dan zal de efficiencyverbetering die middels virtualisatie behaald kan worden, niet worden gehaald", aldus Jeremy van Doorn.

- Is het beheer van de hele keten van applicatiebeheer, systeembeheer, netwerkbeheer, internetontsluiting en virtualisatiebeheer, verenigd onder één management of niet? Is het management van deze delen verdeeld, dan maakt dit succesvolle implementatie van virtualisatie moeilijker.

- Hoe zijn de ontwikkelteams georganiseerd? Zijn er gescheiden teams voor mainframe-applicaties, midrange applicaties, Windows, Linux, webapplicaties, dan maakt dit succesvolle implementatie van virtualisatie vooral minder efficiënt.

- Door te virtualiseren ontstaat er naast de fysieke omgeving een virtuele omgeving met eigen resources. Is de organisatie toegerust om ook deze 'assets' correct te managen. Wie is er verantwoordelijk voor beheer en registratie van de verschillende resources?

"Wanneer een organisatie onvoldoende stuurt om het gemak waarmee virtualisatie toegepast kan worden te beteugelen, zal het eindigen met een lappendeken van producten, hulpprogramma's en een totale versnippering van de beschikbare resources. Management is dan nagenoeg onmogelijk geworden", aldus Erwin Hartenberg, Product Solutions Manager System Center van Microsoft Nederland.

5. Design

Maak voordat begonnen wordt met virtualiseren, een goed design toegespitst op de virtualisatie. Vergeet bottlenecks niet zoals de benodigde hoeveelheid RAM, genoeg bandbreedte, genoeg harde schijven en storage. “Virtualisatie zorgt voor een efficiënter gebruik van resources maar kan niet zonder resources”, aldus Hartenberg.

Hier hoort ook het licentiebeleid bij. Virtualiseren betekent veranderen van een fysieke naar een virtuele processor. Wat betekent dit voor de geldende licenties voor besturingssystemen en applicaties? De verschillende versies van Windows Server hebben verschillende voorwaarden en mogelijkheden voor virtualisatie in hun licentieovereenkomst.

Een aspect dat bij het design niet vergeten mag worden is de beveiliging. "Beveiliging van virtuele machines is nauwelijks anders dan van fysieke. Bovendien draaien nadat een omgeving gevirtualiseerd is, vele servers ineens op één platform. Dat platform te beveiligen wordt ineens erg belangrijk." Virtualisatie voegt een nieuwe laag toe aan de techniek, en het is zaak die laag goed te beveiligen.

De hypervisor moet goed beschermd zijn en vergeet ook 'out of band management' niet. Een apart netwerk voor het management is geen overbodige luxe.

4. Houd de zaak draaiend

Maak van 'business continuity' een integraal onderdeel van de plannen voor virtualisatie. Wat betekent virtualisatie voor de back-upstrategie, voor siterecovery? Maak opnieuw beleid voor 'recovery point objective' en 'recovery time objective' afgezet tegen de risico's die het bedrijf wil en kan nemen.

VMware Site Recovery Manager is nu in bèta. Daarmee kan een failover naar een andere site worden uitgevoerd zonder dat de productiesite daarvoor hoeft te worden uitgeschakeld. Het genereert bovendien een testplan met daarin aanbevelingen en een duidelijk overzicht van de problemen waar tijdens het uitvoeren van de failover tegenaan is gelopen.

Houd ook bij het design rekening met de eisen voor zakelijke continuïteit. Zou virtualisatie een omgeving alleen complexer maken en er geen aanvullende maatregelen worden genomen dit te beheersen, dan is het effect op de betrouwbaarheid en stabiliteit van de gehele omgeving waarschijnlijk eerder omgekeerd evenredig aan wat er mee beoogd wordt.

"Plaats alle virtuele servers op één fysieke box, en je hebt een enorme ‘single point of failure’ gecreëerd, zelfs al beweert iedereen dat je de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de servers zelf hebt vergroot door ze te virtualiseren. Een virtuele server is immers eenvoudig te resetten en herstellen…", zegt Jeremy Doorn van VMware.

3. Zorg voor goede hardware

De trend van het moment is virtualisatie embedded op de servers. HP, Dell en anderen leveren al dergelijke producten. De voordelen zijn duidelijk, de hardware is geoptimaliseerd voor virtualisatie met meer hba’s, meer netwerkkaarten, meer geheugenbanen op het moederbord.

"Een van de doelen van virtualisatie is ongebruikte resources van bestaande hardware, beter te benutten. Daarmee is overall minder hardware nodig wat tot lagere kosten leidt. De belasting van de overblijvende hardware zal er echter wel door toenemen. Bovendien zal falende hardware grotere gevolgen kunnen hebben dan voorheen. Alle reden dus bij de aanschaf van de hardware die de virtualisatie gaat dragen, extra kritisch in te kopen, primair lettend op de kwaliteit", aldus Van Doorn.

2. Plan!

Zorg ervoor dat het pad richting virtualisatie, goed is gepland. Werk gefaseerd. Denken met een 'big bang' over te kunnen van een fysieke naar een virtuele omgeving, is niet verstandig. Gefaseerd werken geeft minder stress, meer stappen inplannen geeft de mogelijkheid de plannen tussentijds te kunnen bijstellen wanneer zich nieuwe bottlenecks voordoen. Met een goed plan maak je de juiste stappen op het juiste moment.

En test! Testen moet een integraal onderdeel zijn van iedere stap in het plan. Laat fysieke servers met rust, ga eerst klonen en testen.

1. Automatiseer

Automatiseer de overgang van fysiek naar virtueel, maximaal. Gebruik conversietools om bestaande servers en images om te zetten in virtuele servers. Zorg voor een basis image en gebruik die om te klonen.

Een virtuele machine klonen kost vijf minuten, nieuw installeren en patchen een dag. Tools als VMWare Converter en Microsoft System Center Virtual Machine Manager doen de conversie van fysiek naar virtueel in weinig tijd en volgens vaste methoden.

Bron: Techworld