Hoewel er de afgelopen jaren veel aandacht is geweest voor SOA, kunnen er vraagtekens worden gezet bij de vooruitgang die de technologie heeft gemaakt. Eerder dit jaar maakte de Burton Group bekend dat het SOA-experiment mislukt is, omdat niet alle verwachtingen zijn ingelost. Sterker nog, dankzij de technologie liepen projecten vertraging op en werden de kosten hoger.

Meten is weten

SOA is een architectuur waarmee applicaties binnen een bedrijf gebouwd en onderhouden kunnen worden. In plaats van applicaties van de grond af op te bouwen, kunnen ontwikkelaars bronnen van verschillende afdelingen binnen het bedrijf combineren en hergebruiken. De technologie werd onthaald als revolutie binnen de ict-wereld, maar is sinds vorig jaar langzaam van de tech-radar verdwenen.

Veel ict-specialisten menen dat Burton de problemen overschat en dat er nog volop belangstelling is voor SOA. David Linthicum, auteur van het binnenkort te verschijnen boek ‘Cloud Computing and SOA Convergence In Your Enterprise’ vindt echter dat het Burton-rapport verkeerd wordt geïnterpreteerd en wel degelijk een belangrijk punt aansnijdt: hoe meet je het succes van een dergelijk project, en welke maatstaven moet een organisatie gebruiken voor dit proces?

Voor Linthicum zijn er drie fundamentele benaderingen om het succes van een project te meten. Een bedrijf kan gebruikmaken van de methoden van de Open Group (dat een op standaarden gebaseerde beoordeling hanteert), van de methoden van een leverancier, of van een zelfbedachte methode. De beste aanpak is volgens Linthicum een bestaande rigide methode, aangepast aan de wensen van het bedrijf.

Verschillende factoren

Daarnaast wijst Linthicum erop dat SOA een volledig proces is – geen aanpassing van een bestaande manier van werken. “SOA is iets wat je doet. Degenen die SOA behandelen als iets wat je koopt, zijn gedoemd te mislukken.”

Eén van de redenen die het beoordelen van een SOA-project moeilijk maakt, is dat het gebaseerd is op een aantal verschillende factoren. Naast het IT-element is er ook een zakelijk element, waar vanaf het begin aandacht aan moet worden besteed.

Zakelijk directeur Gary Gomersall van IBM, een belangrijke speler in de SOA-markt, zegt dat de combinatie van deze factoren bepalend is voor het wel of niet slagen van een project, maar dat het zakelijke element de hoogste prioriteit moet krijgen. “Het feit dat de mensen uit het bedrijfsleven en de IT-medewerkers verschillende prioriteiten hebben en een andere taal spreken, hoeft het succes niet in de weg te staan. Zodra deze twee partijen met elkaar in gesprek gaan, ontstaan er vaak oplossingen die van grote waarde kunnen zijn en later heel wat complexiteit kunnen besparen.”

Aandeel van het bedrijf

Nadat de doelstellingen van het project zijn bepaald, is het volgens Gomersall tijd voor de volgende stap: het opstellen van een tweedimensionele matrix, gebaseerd op een reeks van zogenaamde Key Agility-indicatoren. Verder benadrukt Gomersall dat het aantal factoren tot een minimum beperkt moeten worden. “We hebben het tenslotte niet over honderden webservices. Bedrijven zijn hoogstens in staat om 40 of 50 factoren effectief te beheren.”

Ook David Linthicum is van mening dat de zakelijke kant van een bedrijf een groot aandeel in het proces behoort te hebben. Volgens de auteur is het bovendien belangrijk dat het SOA-project een krachtige zakelijke sponsor heeft en ondersteund wordt door alle onderdelen van het bedrijf.

De artikel is onderdeel van een online special waarin Webwereld dieper ingaat op aspecten van applicatie infrastructuur.