RealNetworks heeft de aanval geopend op Hilbrand Edskes, omdat hij naar een concurrerend freewarepakket linkt. In de jacht toont het bedrijf totaal niets van technologie te begrijpen. Het lezen van het dossier wekte zoveel verbazing op dat het aandacht verdient. We zetten een paar aansprekende en opmerkelijke punten op een rij.

1. RealNetworks snapt een redirect en DNS niet

In de zaak draait veel om de vraag of Edskes wel of geen hoster van de inmiddels omstreden Real Alternative software is. Op de site stond de link naar “server-b1.edskes.com", die verwees naar ftp2.freenet.de. Dit is echt een andere server, die draait bij Freenet.de. Iedere persoon met basale internetvaardigheden had dit binnen drie minuten kunnen ontdekken.

Dat Peter Claassen, advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen en belangenbehartiger van RealNetworks, bij de rechtbank betoogt dat het wel van de server van Edskes afkomstig is, compleet met screenshots gemaakt met Internet Explorer 7, betekent twee dingen: hij heeft kennelijk nog nooit gehoord van A-records bij DNS, waardoor de naam blijft terwijl je echt op een andere server zit. Doordat hij de rechtbank een screenshot levert met alleen de naam erop zonder verdere onderbouwing, wekt hij de indruk dat Edskes zelf distributie doet.

De DNS-provider legt het principe van doorverwijzing ook aan RealNetworks uit en schrijft aan de advocaat: “Voor verdere verduidelijking van wat DNS is en wat het betekent met betrekking tot het gebruik ervan bij de overdracht/het opslaan van bestanden, stel ik voor om contact op te nemen met een lokaal webhosting bedrijf/IT-consultant."

Webwereld heeft zelf aanvullend onderzoek gedaan naar de betrokken domeinen, omdat Edskes in Chinese-fora als maker van Real Alternative wordt opgevoerd. Afgaande op historische Whois-informatie komen wij uit op een bron in het oosten van Europa en in gebieden die ooit tot de SovjetUnie behoorden. Wij doen nog aanvullend onderzoek, en verwachten hier in een later stadium nog meer helderheid over te krijgen.

2. RealNetworks snapt caching niet

Terwijl een veelgehoorde klacht over de RealPlayer is dat de software te lang buffert en maar niet afspeelt, begrijpt het bedrijf niet wat caching is. Het bedrijf denkt dat als je een DNS-verwijzing naar een vast IP-adres verwijdert, dat deze dan ondanks een hoge TTL (Time to live) ook meteen spontaan wereldwijd uit alle caches verdwijnt. Eenieder die ook maar een basale uitleg over de technologie heeft gehad weet dat dit zo niet werkt. Maar RealNetworks eist dwangsommen als het DNS-record nog even in de DNS-cache blijkt te staan. Dat de provider verklaart op basis van het analyseren van backups dat de verwijzing echt is verwijderd, is dan juridisch voor het bedrijf kennelijk niet echt relevant.

3. RealNetworks denkt dat internet schriftelijk wordt beheerd

Voor RealNetworks is het ondenkbaar dat domeinen via het internet worden beheerd. Terwijl nerds en uw verslaggever nog altijd via terminalcommando's onderhoud plegen aan hun domeinen, beheert de rest van de wereld hun domeinen door gebruik te maken van een webinterface. Als een verwijzing moet worden verwijderd dan selecteert de gebruiker die en klikt dan op DELETE (of VERWIJDER). Tenminste dat geldt voor bijna iedereen. Bij de toptechneuten RealNetworks gaat het kennelijk via schriftelijke opdrachten aan … ahum … de Interwebs?

In het dossier speelt Claassen het op 20 mei 2010 klaar. Ondanks de verklaring van de provider schrijft de advocaat: “Los daarvan handhaaf ik mijn verzoek om toezending van een afschrift van het verzoek dat Edskes aan Arvixe (DNS-provider - redactie) zou hebben gedaan op 17 februari 2010." Daarbij zou nog de indruk kunnen worden gewekt dat dit contact ook per e-mail mogelijk is. Gelukkig wordt ook die twijfel weggenomen doordat Claassen aan het einde van de brief schrijft: “Graag zie ik de schriftelijke instructie van uw cliënt aan Arvixe van 17 februari jl. tegemoet." Wie bang is dat de postmarkt te lijden heeft onder het internet kan opgelucht ademhalen: RealNetworks wil het internet vanaf nu per brief gaan beheren.

4. RealNetworks snapt shared hosting niet

RealNetworks had met een beetje basaal onderzoek moeten ontdekken dat Edskes gebruik maakt van een shared hosting oplossing. Maar de veronderstelde grootschalige inbreuk met massale downloads vanaf de site zou enorme hoeveelheden bandbreedte kosten. Toch gaan ze er - gelet op het dossier - vanuit dat het inbreuk maken kan vanaf een shared hosting account van een paar tientjes per jaar. Wat zouden wij bij Webwereld de kosten van onze hosting kunnen drukken als dat toch mogelijk was.

5. RealNetworks kan geen servers vinden

Bij de inval vraagt gerechtsdeurwaarder Egbert Dragstra van het deurwaarderskantoor Pranger Agin DigiJuris volgens Edskes: “Waar is die server nou?" Uiteindelijk begrijpt hij dat er slechts desktopcomputers staan. Wel waagt de beste man nog de stroomvoorziening voor computer aan te zien, door naar een UPS te wijzen en te stellen dat 'die computer ook mee moet'.

Toch was het goed lokaliseren van de server niet heel moeilijk geweest. Zo had Webwereld binnen 30 seconden zoeken ontdekt dat de server van Codecpack.nl draait bij Leaseweb. Daar is ook de hyperlink te vinden en niet op een cliënt computer. Om dat te ontdekken hoef je geen UPS in beslag te nemen.

Extra weekendbonus: advocaat snapt de software niet

Uit het dossier blijkt dat Claassen al in 2008 is begonnen met onderzoek naar Real Alternative, de concurrent van RealPlayer. Toch blijkt na de inbeslagname dat hij nog steeds niet weet wat de software kan. Uit een telefoongesprek dat Edskes heeft opgenomen wordt duidelijk dat de advocaat vraagt: "Wat kun je eigenlijk met Real Alternative?" Daarop antwoordt de gerechtelijk bewaarder bij 1:05: "Daar kun je muziek mee afspelen".

Telefoongesprek tussen Borst en Claassen

Natuurlijk zijn er meer markante voorbeelden van onbegrip van technologie te vinden. Het dossier is nog niet gesloten dus die bewaren we rustig voor een later moment. Terwijl de juridische kosten blijven oplopen, modderen partijen van rechtbankzitting naar rechtbankzitting, waarbij adviesclub op adviesclub en zelfs universiteiten de basisprincipes van het internet aan het uitleggen zijn. Op dit moment doen zowel de advocaat van RealNetworks als de deurwaarder er het zwijgen toe.