Virtualisatie maakt alles flexibeler, maar kan er volgens VMware's vice-president marketing Kathik Rau ook voor zorgen dat gebruikers het overzicht verliezen. "Dat levert vragen op als: Kan ik virtuele machines verwijderen? Wat kosten virtuele machines eigenlijk? En wie is de eigenaar van een VM?"

Om het proces rond virtuele machines te stroomlijnen, zet VMware drie nieuwe tools in die zijn gericht op drie verschillende doelgroepen. Stage Manager – dat vorige maand in bèta ging – is bedoeld voor de eigenaars van de applicaties en is gericht op de ontwikkelstadia die vooraf gaan aan de ingebruikname van een systeem.

Lifecycle Manager

Lifecycle Manager is een product afkomstig uit de stal van Dunes Technologies dat vorig jaar werd gekocht. Deze webgebaseerde beheertool is specifiek bedoeld voor de beheerders van de virtuele infrastructuur.

"Het moet vooral de toegang tot de virtuele infrastructuur vereenvoudigen", zegt Senior Product Marketing Manager en Dunes-oprichter Stephane Broquere. "Er is nu vaak een gebrek aan zichtbaarheid en controle. Wie is eigenaar van wat? Hoe lang zal een VM in gebruik zijn? Wie mag een VM uitrollen?"

Volgens Broquere is Lifecycle Manager vooral geschikt voor de dagelijks terugkerende beheertaken waarvoor VirtualCenter wellicht een te complex middel is. Lifecycle Manager zou zelfs te gebruiken zijn door mensen die maar een beperkte virtualisatiekennis hebben. Via de webgebaseerde interface kan bijvoorbeeld een verzoek voor een nieuwe VM worden ingediend, waarna de IT-verantwoordelijke via zijn persoonlijke interface toestemming kan verlenen. Ook kunnen VM’s worden opgespoord aan de hand van 'niet-technische parameters'.

Om Lifecycle Manager te kunnen gebruiken, is nog wel altijd VirtualCenter nodig. Broquere: “Lifecycle Manager haalt zijn gegevens uit Virtual Center. Maar het aantal mensen dat een grondige kennis moet hebben van VirtualCenter, kun je hiermee wel beperken tot bijvoorbeeld twee terwijl de rest Lifecycle Manager gebruikt”, aldus Broquere.

Het 'Orchestration Platform' dat de basis vormt van Lifecycle Manager zal op termijn ook worden gebruikt voor de andere beheertools, zoals Lab Manager. Deze tool is bedoeld voor ontwikkelaar en wordt nu naar versie 3.0 getild.

Bron: Techworld